SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?

Že se zaměstnancům mění druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, je zejména v dynamicky se měnících společnostech zcela běžným jevem. Tuto potřebu může vyvolat také profesní růst, tedy zvyšování kvalifikace zaměstnance. Ke změně práce může dojít také tzv. převedením zaměstnance na jinou práci, což je úkon blíže upravený Zákoníkem práce. Otázkou však je, zda jsou tyto změny rozhodné pro vyslání zaměstnance na novou vstupní pracovnělékařskou prohlídku? Dnešní článek vám odpoví!

Vyhláška o pracovnělékařských službách na tuto problematiku myslí a jasně uvádí, že vstupní pracovnělékařská prohlídka se provádí nejen při přijetí zaměstnance k práci, ale též před

  1. změnou druhu práce nebo
  2. před převedením zaměstnance na jinou práci,

pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Vyhláška dále upřesňuje, co to jsou ony odlišné podmínky:

Odlišnými podmínkami se rozumí

  1. navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden
  2. nebo jejich změna,
  3. popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.

Rizikové faktory

Rizikových faktorů pracovních podmínek máme 13 a uvádí je příloha č. 1, vyhlášky č. 432/2003 Sb. Mezi rizikové faktory patří např. hluk, vibrace, chemické látky, fyzická zátěž nebo např. zátěž psychická.

Navýšení znamená, že nová práce zahrnuje jeden nový rizikový faktor. Např. mistr mění pracoviště. Z původní administrativní budovy je přesunut do mistrovny přímo ve výrobní hale, kde je určitá míra hluku. Tedy přibývá mu rizikový faktor hluku a tento přesun je důvodem pro novou vstupní pracovnělékařskou prohlídku.

Rizikové faktory jsou vyjádřeny kategorií. Kategorie jsou 4, pro některé faktory jen 3 (např. fyzická zátěž), pro některé potom jen jeden (neionizující záření). Dojde-li ke změně kategorie faktoru, je to opět důvodem pro novou vstupní pracovnělékařskou prohlídku. Zde ale pozor! Vyhláška přímo nedává onu změnu do souvislosti čistě s kategorií faktoru. Pokud např. zaměstnanec pracuje s nebezpečnou chemickou látkou A a nově bude pracovat s látkou B, byť kategorie rizikového faktoru chemických látek zůstává stejná, i toto může být důvodem pro novou vstupní prohlídku!

V neposlední řadě je důvodem pro vstupní prohlídku také nové zařazení zaměstnance k výkonu rizikové práce, tedy práce kategorie 2R, 3 nebo 4.

Pokud se v požadavcích vyhlášky ztrácíte, neváhejte využít naši aplikaci SAWAPP, která vás při převádění zaměstnanců na jiné práce na nutnost nové vstupní lékařské prohlídky sama upozorní! Aplikaci můžete vyzkoušet na 30 dní zdarma!

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?

Celý článek

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam

Celý článek

Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

Vstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy ano a kdy ne?

Celý článek

Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!

Celý článek

Novela pracovnělékařských služeb 2023!

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram