SAWAPP logo (sawapp.cloud)

ZAMĚSTNANCI
A JINÉ OSOBY

Samozřejmostí je, že vám aplikace umožní vést jednotnou evidenci osob, tedy nejen zaměstnanců, ale vůbec všech osob, které jakýmkoliv způsobem zasahují do agendy BOZP a PO.

V evidenci snadno dohledáte toho, koho zrovna potřebujete a jeho záznam můžete snadno využít v jiných agendách aplikace.
Chci aplikaci vyzkoušet

K čemu
evidenci osob v SAWAPP
využijete?

Evidence zaměstnanců a jiných osob, slouží například pro tyto účely:

 • pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců;
 • kategorizace prací;
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP);
 • školení BOZP a PO;
 • pracovní úrazy;
 • preventivní a kontrolní činnosti;
 • vedení kontaktního rejstříku;
 • umožnění přístupu k některým částem aplikace.
Mít všechny relevantní osoby a informace o nich pohromadě na jednom místě? Možná to zní skoro jako šílenství.
Naše aplikace vám však nabízí přehlednou a ultrarychlou tabulku evidence osob, nejen s možnostmi nejrůznějších způsobů řazení, ale zejména také s funkcemi vysoce pokročilého vyhledávání. 
A co to znamená?
Že všechny informace máte vždy připravené k jejich okamžitému využití.
A to je neskutečná výhoda, na kterou si velmi rychle zvyknete!
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v evidence zaměstnanců a jiných osob pomůže zejmén s...

mějte přehled o lidech ve firmě...

evidencí zaměstnanců

Mít kvalitní evidenci kmenových zaměstnanců je základ, na němž můžete dále stavět.
SAWAPP vám takovou evidenci pomůže vytvořit. Uvidíte, že si ji zamilujete!
Skvělou vychytávkou je, že v SAWAPP snadno vytvoříte hierarchii vedení. Jednoduše zaměstnanci přiřadíte vedoucí funkci a určíte, kdo je jeho nadřízeným. 
Samozřejmostí je potom přiřazení příslušných středisek.
Tohoto stromu využijete v dalších agendách.
... I mimo ni

evidence dalších osob

SAWAPP skutečně disponuje jednotnou evidencí všech osob, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na agendě BOZP a PO nebo jsou jí jinak zasaženy. Umožní vám tedy snadno evidovat např.:

 • zákazníky;
 • dodavatele služeb (např. revizní a servisní technici);
 • dodavatelé výrobků (např. prodejci OOPP, strojů a zařízení);
 • smluvní lékaře;
 • státní úředníky (např. inspektory, kteří u vás prováděli kontrolu);
 • žáky a studenty (jste-li škola nebo jsou-li u vás na praxi).
Ptáte se, proč evidovat státní úředníky?
Co třeba takoví úřednici krajské hygienické stanice? 
Jak bylo psáno výše! Máte-li někoho v SAWAPP v evidenci, není tam jen na ozdobu. Úředníkovi dáte snadno přístup do aplikace, aby se mohl podívat např. na vaši kategorizaci prací a případně k ní, přímo v aplikaci, doplnil vlastní poznámky.
pro snadné plnění úkolů BOZp a PO

Možné způsoby využití evidence

Bezpečnost práce je přece o lidech!
Proto má evidence osob vyznám napříč celou aplikací SAWAPP!
Využijete ji tak prakticky ve všech agendách BOZP a PO, které vám SAWAPP pomáhá spravovat.
Ať už jde o pracovnělékařské prohlídky, pracovní úrazy, kategorizaci prací nebo např. školení BOZP a PO.
Mysleli jsme i na nejmenší detaily a tak u jednotlivých osob můžete evidovat vše, co se vám pro BOZP může hodit.
Například, zda u osoby byla 2x uznaná pracovní neschopnost v souvislosti s pracovním úrazem, což je rozhodující kritérium v oblasti pracovnělékařských prohlídek.
ZÁKLADNÍ FUNKCE AGENDY

EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram