SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Agenda pracovnělékařských prohlídek je po novelizaci právních předpisů dnes natolik komplikovaná, že její správa jen pomocí "excelu", je téměř nemožná, minimálně velmi komplikovaná. Zaměstnavatelé proto vyhledávají odborné nástroje, které jim se správou lékařských prohlídek pomohou. Co však takový nástroj musí umět, aby opravdu dobře sloužil? To se dozvíte v dnešním článku.

Zaměstnavatelé dnes mají na výběr z několika druhů nástrojů, ke správě pracovnělékařských prohlídek. Většina z nich však funguje na principu běžného lhůtníku. To znamená, že zaměstnavatel, nejčastěji personalista, jen zaeviduje prohlídku, ručně k ní přiřadí periodu a systém ho v budoucnu upozorní, na blížící se termíny. To znamená, že všechna ta titěrná práce, která se za prohlídkami skrývá, stále zůstává na personalistovy nebo i jiných osobách. A samozřejmě je zde velký prostor pro chybu. Tyto systémy jsou častou součástí účetních či personálních aplikací.

Objevují se i nástroje profesionálnější, zaměření na bezpečnost nebo přímo agendu pracovnělékařských prohlídek. Spousta z nich ale umí řešit problematiku prohlídek jen "na půl." Posíláte-li na prohlídky zaměstnance nerizikové práce, bez profesních rizik, bez zvláštních požadavků, pravděpodobně vám mohou posloužit. Platí zde ale, že čím je práce rizikovější, tím spíše narazíte na nějaké omezení.

Abyste se mohli vyvarovat při výběru vhodné aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek, níže naleznete seznam funkcí, které musí taková aplikace bezpodmínečně zvládat.

Přehled nezbytných funkcí aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Než se rozhodnete pro výběr konkrétní aplikace, zvažte, zda umí následující funkce, aby vám skutečně usnadnila práci a pomohla s agendou.

 1. Evidovat údaje o poskytovatelích pracovnělékařských služeb pro neomezený počet poskytovatelů.
 2. Evidovat nezbytné údaje o zaměstnancích a případně také o žácích / studentech
  • základní údaje o osobě;
  • informace o případných nemocích z povolání / ohrožení nemocí z povolání;
  • informace o pracovní neschopnosti v souvislosti s pracovními úrazy;
  • informace o ohodnocení bolesti / ztížení společenského uplatnění.
 3. Evidovat nezbytné údaje o profesi
  • základní informace o profesi;
  • kategorie práce;
  • profesní rizika, včetně informace o datu zahájení práce v profesním riziku;
  • rizikové faktory pracovních podmínek, včetně informace o datu počátku expozice rizikovému faktoru;
  • požadavky jiných právních předpisů;
  • informace o oblasti vzdělávání, pokud se u vás vyskytují žáci na odborné praxi;
 4. Evidovat nezbytné údaje o pracovnělékařských prohlídkách
  • stav prohlídky.
  • poskytovatel, který prohlídku provádí;
  • datum prohlídky;
  • druh prohlídky;
  • zda jde o souběh prohlídky s mimořádnou prohlídkou;
  • důvod prohlídky;
  • údaje o osobě, která vystavila žádost o prohlídku;
  • údaje o osobě, která přebírá lékařský posudek;
  • doplňující informace, poskytnuté lékaři ve vztahu k prohlídce;
  • přehled odborných lékařských vyšetření a jejich stavu, která byla součástí prohlídky;
  • přehled zdravotních omezení konkrétních osob.

Na základě výše uvedených informací, by za vás aplikace měla:

 1. Vygenerovat žádost o pracovnělékařskou prohlídku.
 2. Stanovit termín periodické pracovnělékařské prohlídky.
 3. Stanovit termíny odborných lékařských vyšetření.
 4. Ideálně také vygenerovat vzor lékařského posudku.
 5. Sledovat stav pracovnělékařských prohlídek.
 6. Ukládat veškerou historii, spojenou s agendou.

Další výhody aplikace

Mezi další nesporné výhody aplikace patří zejména její přehlednost, pohodlnost a rychlost práce v ní. Nenechte se zlákat líbivým vzhledem. Agenda pracovnělékařských prohlídek je poměrně náročná, v závislosti na počtu zaměstnanců, můžete pracovat se stovkami, tisíci nebo i desetitisíci nejrůznějších dat a informací. Potřebujete mít vše po ruce, přehledně zobrazeno a aplikaci ovládat minimem kliknutí myši. Rozhodně nechcete přepínat mezi jednotlivými webovými stránkami a čekat dlouhé sekundy na jejich načtení. Práce v takové aplikaci by vás potom rychle omrzela.

Naše aplikace SAWAPP splňuje všechny výše uvedené požadavky. Máte-li pochybnosti, můžete si ji nezávazně vyzkoušet.

Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách

Celý článek

Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů

Celý článek

Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?

Celý článek

Jakou cestou jsme se vydali?

Celý článek

Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?

Celý článek

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?

Celý článek

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam

Celý článek

Komu je naše aplikace SAWAPP určena?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram