SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!

Stále velká spousta zaměstnavatelů zcela podceňuje význam, alespoň ten právní, pracovnělékařských prohlídek. Stále existuje velké množství zaměstnavatelů, kteří ani nemají uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb - "nemají firemního doktora!" Lékařská prohlídka zaměstnance je něco, co jim nic neříká. V čem spočívají rizika? Na to se vám pokusí odpovědět tento článek a tak trochu vám otevřít oči!

Jaká je hlavní myšlenka lékařských prohlídek zaměstnanců?

Odpověď nalezneme v písm. a), odst. (1), § 103, Zákoníku práce, v účinném znění, cituji:

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

A o tom to celé je. Nesmí dojít k situaci, kdy zaměstnanec vykonává takovou práci, při které vlivem svého zdravotního stavu může poškodit zdraví sám sobě nebo jiným lidem!

Proto existuje vyhláška o pracovnělékařských službách, která stanoví nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci. Např. pro práce ve zdravotnictví to jsou prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování a prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost. Pro práce ve výškách např. závratě, pro obsluhu jeřábů např. těžká nedoslýchavost, pro obsluhu a řízení motorových vozíků např. závažné poruchy zraku.

Pokud tedy zaměstnáte zaměstnance, aniž byste u něj zajistili ověření jeho zdravotní způsobilosti k práci, vystavujete se skutečně velké odpovědnosti, jak trestní, tak i hmotné, v podobě nejen vysokých sankcí, ale zejména úhrady nákladů na léčbu nebo odškodné pozůstalým.

Lékařská prohlídka zaměstnance je tím, co vám v případě nejen úrazu, ale např. i nemoci z povolání, může krýt záda!

Sankce vám ale nehrozí jen při vzniku úrazu či nemoci z povolání. Sankci vám může uložit také krajská hygienická stanice nebo oblastní inspektorát práce v rámci běžné preventivní kontroly. Jen pro informaci, sankce mají horní hranici v řádech milionů, takže ani zákonodárce nebere tuto oblast na lehkou váhu.

Lékařská prohlídka zaměstnance - jak na ni?

Patříte-li mezi ty zaměstnavatele, kteří z jakéhokoliv důvodu doposud pracovnělékařské prohlídky u svých zaměstnanců neřešili a právě teď se s tím rozhodli něco udělat a tím nejen omezit rizika pro zdraví osob, ale také rizika pro své podnikání, máte několik možností:

  1. podrobně si nastudovat související právní předpisy;
  2. zaplatit odborníka, který vám pomůže celý systém nastavit;
  3. využít naši online aplikaci SAWapp, která vás celou oblastí pracovnělékařských prohlídek krok po kroku provede.

Rozhodně zapomeňte na to, že zaměstnance jen tak pošlete na prohlídku k lékaři. Nejen, že soudný poskytovatel bez příslušných dokumentů a informací pracovnělékařskou prohlídku neprovede, ale pokud už lékař prohlídku provede a vystaví o ní posudek, dost pravděpodobně pro vás půjde o "vyhozené" peníze, protože tato prohlídka nebude mít parametry pracovnělékařské a tedy nebude vás před případnými riziky krýt!

Vše je navíc komplikovanější i s ohledem na nedávnou novelu vyhlášky.

Zbytečně neriskujte! Lékařské prohlídky jsou poměrně malý náklad a tato investice za minimalizaci rizik rozhodně stojí!

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?

Celý článek

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam

Celý článek

Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?

Celý článek

Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

Novela pracovnělékařských služeb 2023!

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram