SAWAPP logo (sawapp.cloud)

blog

novinky, informace, tipy a zajímavosti nejen ze života sawapp, ale i ze světa BOZP a PO
Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách
Právní předpisy předepisují lékařská vyšetření, která musejí být při jednotlivých pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců provedena. Rozsah těchto vyšetření se odvíjí od rizikovosti práce. Nejen od kategorie, ale zejména od konkrétních rizikových faktorů pracov...
CELÝ ČLÁNEK
Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?
Agenda pracovnělékařských prohlídek je po novelizaci právních předpisů dnes natolik komplikovaná, že její správa jen pomocí "excelu", je téměř nemožná, minimálně velmi komplikovaná. Zaměstnavatelé proto vyhledávají odborné nástroje, které jim se správou lékařských pr...
CELÝ ČLÁNEK
Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů
Každý, kdo se trochu hlouběji ponoří do problematiky pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců velmi rychle zjistí, že jde o velmi komplikovanou a obsáhlou oblast, která nemá snadné řešení. Povinnost, četnost, obsah prohlídek nebo třeba také skutečnost, kdo smí prohlídku v...
CELÝ ČLÁNEK
Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?
Vyhlášky č. 79/2013 Sb., která upravuje problematiku pracovnělékařských prohlídek, je tu s námi již deset let! Přesto ani dnes, ještě velká spousta zaměstnavatelů nedokázala dostatečně zareagovat na všechny požadavky této vyhlášky a zejména potom na části I, přílohy, kt...
CELÝ ČLÁNEK
Jakou cestou jsme se vydali?
V srdci každé významné inovace leží touha nejen splnit očekávání, ale překročit je. To je filozofie, kterou jsme si osvojili při vývoji SAWAPP - aplikace, která představuje průlom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Od prvního okamžiku, kdy s...
CELÝ ČLÁNEK
Safety poster: Pád z výšky I
Dnešní Safety poster upozorňuje na riziko pádu z výšky. Ne každý, který riziko podcenil a spadnul, se sám dokázal opět zvednout na nohy!Myslete nejen na sebe, ale i na své blízké! Nezapomínejte na rizika!Pracujete bezpečně! Stahujte v plném rozlišení:...
CELÝ ČLÁNEK
Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?
K nalezení odpovědi na otázku, proč používat profesionální aplikaci ke správě pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, je dobré si připomenout jedu ze základních povinností každého zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jemu uloženou p...
CELÝ ČLÁNEK
Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?
Stále velká část zaměstnavatelů zcela přehlíží povinnost vysílat své zaměstnance při ukončení pracovněprávního vztahu na výstupní pracovnělékařské prohlídky. Tyto prohlídky se provádějí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení pracovní...
CELÝ ČLÁNEK
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam
Většina zaměstnanců i zaměstnavatelů ví, že existují pracovnělékařské prohlídky vstupní a periodické. Mimořádná pracovnělékařská prohlídka je však pro spoustu z nich velkou neznámou. Tento článek vám o ní prozradí vše podstatné a vysvětlí, proč je právě mimořá...
CELÝ ČLÁNEK
Komu je naše aplikace SAWAPP určena?
SAWAPP je aplikace navržena tak, aby pomáhala zaměstnavatelům při plnění jejich povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Tyto povinnosti se vztahují na všechny zaměstnavatele, viz část pátá, Zákoníku práce, bez ohledu na jejich právní status (OSVČ, s.r.o....
CELÝ ČLÁNEK
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram