SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Řízení pracovních rizik

Znáte to. Nekonečné stohy papírů plných "rizik", které by unudily i nejvášnivějšího čtenáře. Zapomeňte na ně!
S aplikací SAW budete rizika řídit tak efektivně, jako nikdy předtím!
Konečně to bude dávat smysl. 
Rizika i bezpečnostní opatření proti jejich působení se vždy dostanou k těm správným osobám.
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
při hodnocení rizik 
sawapp pomůže?

Prioritou je efektivní plnění základních úkolů prevence rizik, které jsou každému zaměstnavateli uloženy odst. (3), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v účinném znění.

Konkrétně potom:

  • evidovat vyhledaná nebezpečí;
  • odhadovat rizika;
  • hodnotit a evidovat rizika;
  • navrhovat bezpečnostní opatření k vyhodnoceným rizikům a evidovat je;
  • komunikovat rizika a bezpečnostní opatření s relevantními osobami.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti řízení rizik 
pomůže zejmén s...

Dokumentujte

Evidence identifikovaných nebezpečí

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek - nebezpečí.
Takových nebezpečí může být celá řada. 
SAWapp vám pomůže takto vyhledaná nebezpečí nejen evidovat, ale také efektivně spravovat - třídit, řadit, seskupovat, zpětně upravovat apod.
SAWapp obsahuje databázi vzorových nebezpečí, k nim vyhodnocených rizik a navržených bezpečnostních opatření. 
Tato databáze je vám plně k dispozici a neustále ji aktualizujeme!
poznejte

odhadování rizik

Nebezpečí mohou být zdrojem rizik. Tato rizika je nejdříve nutno "pojmenovat" a odhadnout. 
Při odhadu rizika se vytváří představa o jeho závažnosti, resp. o míře rizika.
SAWapp vás procesem odhadu rizika provede a díky našeptávači, pro vás odhad rizik bude nejen přesný, ale také rychlý a snadný.
jen to podstatné

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je povinností každého zaměstnavatele.
Na základě dříve odhadnuté míry, se riziko vyhodnotí, což je podstatné pro jeho následné řízení.
Do aplikace jsme integrovali sofistikovanou metodu pro hodnocení rizik, která je připravena usnadnit vám život!
systém a řád

Evidence hodnocených rizik

Hodnocená rizika musíte dokumentovat a udržovat a neustále s nimi pracovat.
Snadno najít dle potřeby konkrétní riziko nebo skupinu rizik, vztahujících se např. k pracovní činnosti, ke konkrétnímu pracovišti, zařízení nebo chemické látce, to jde naší aplikaci na výbornou! 
A vy to nesmírně oceníte!
jen to podstatné

Bezpečnostní opatření a jejich evidence

Míru nežádoucích rizik je třeba snížit na přijatelnou úroveň přijetím adekvátních bezpečnostních opatření.
Navrhujte snadno pro každého vyhodnocené riziko bezpečnostní opatření, evidujte je a sledujte jejich přijetí, účinnost a dodržování!
mluvte o nich

Komunikace rizik a přijatých bezpečnostních opatření

Právní předpisy vám ukládají povinnost, nejen své zaměstnance, o rizicích a o přijatých bezpečnostních opatřeních školit a informovat.
Neuvěříte, jak může být díky aplikaci snadné, informaci o konkrétním riziku a bezpečnostním opatření dostat k těm správným osobám. 
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram