SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Kategorizace prací

Proč je důležité mít v kategoriích prací pořádek? Protože kategorizace je výchozím podkladem pro pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.
Nechejte se procesem kategorizace prací provést a udržujte mějte o aktuálních kategoriích trvalý přehled.
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak vám SAWAPP
S KATEGORIZACÍ PRACÍ 
pomůže?

Prioritou je efektivní naplnění povinností každého zaměstnavatele plynoucích z ustanovení §§ 37 až 40, zákona č. 258/2000 Sb., zákona o ochraně veřejného zdraví, v účinném znění.

Konkrétně potom:

  • zařadit jednotlivé práce do kategorií na základě 13 rizikových faktorů pracovních podmínek;
  • vyhotovit návrh / oznámení o zařazení prací do kategorií;
  • evidovat a sledovat akreditovaná měření nebo odborné hodnocení rizikových faktorů;
  • evidovat rizikové práce.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti kategorizace prací 
pomůže zejménA s...

poznejte

Zařazení prací do kategorií

Každý zaměstnavatel je povinen všechny práce svých zaměstnanců zařadit do jedné ze čtyř kategorií.
O kategorizaci musí existovat dokumentace.
Kategorizace prací má zásadní vliv na problematiku pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců.
SAWAPP vám pomůže k jednotlivým pracím přiřadit kategorie a o celém procesu zpracovat požadovanou dokumentaci.
Díky aplikaci můžete kategorizaci prací snadno spravovat a v budoucnu aktualizovat.
dokumentujte

dokumentace kategorizace prací

Nebezpečí mohou být zdrojem rizik. Tato rizika je nejdříve nutno "pojmenovat" a odhadnout. 
Při odhadu rizika se vytváří představa o jeho závažnosti, resp. o míře rizika.
SAWAPP vás procesem odhadu rizika provede a díky našeptávači, pro vás odhad rizik bude nejen přesný, ale také rychlý a snadný.
držte přehled

měření rizikových faktorů

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek - nebezpečí.
Takových nebezpečí může být celá řada. 
SAWAPP vám pomůže takto vyhledaná nebezpečí nejen evidovat, ale také efektivně spravovat - třídit, řadit, seskupovat, zpětně upravovat apod.
PŘEHLED FUNKCÍ AGENDY

KATEGORIZACE PRACÍ

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram