SAWAPP logo (sawapp.cloud)

zásady ochrany osobních údajů

Krásný a bezpečný den, jsme společnost SAWAPP.cloud s.r.o. a provozujeme tento web a cloudovou aplikaci SAWAPP. Na této stránce vás chceme informovat o tom, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známým spíše pod zkratkou GDPR.

I. Kdo vaše údaje sbírá a shromažďuje?

Vaše osobní údaje sbírá a shromažďuje:

 • SAWAPP.cloud s.r.o.
  Společnost zapsaná v obchodním rejstříku 3. ledna 2024, C 137418 vedená u Krajského soudu v B
 • Místo podnikání: Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště, Česko
 • IČO: 210 74 950
 • DIČ: CZ21074950
 • Kontaktní email: info@sawapp.cloud

II. JAKÉ ÚDAJE SBÍRÁMe A SHROMAŽĎUJeme?

Sbíráme a shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Při instalaci aplikace SAWAPP:
  1. povinné údaje:
   • vaše jméno a příjmení (pro obchodní komunikaci a pro účely vytvoření první evidované osoby v aplikaci SAWAPP);
   • e-mail (pro obchodní komunikaci);
   • pohlaví (pohlaví evidujeme při instalaci z toho důvodu, že instalátor vytváří ze zákazníka první evidovanou osobu v aplikaci SAWAPP a uvedení pohlaví u osoby je povinná položka. Pohlaví je důležité pro plnění některých konkrétních úkolů BOZP).
  2. nepovinné údaje:
   1. e-mail (pro obchodní sdělení).
 • Na webu sawapp.cloud nebo jeho jazykových mutacích, provozovaných na subdoménách, např. cz.sawapp.cloud:
  1. dobrovolně, vyplněním kontaktního formuláře:
   • e-mail (pro obchodní jednání);
   • vaše jméno a příjmení;
   • telefonní číslo.
  2. dobrovolně, přihlášením se k odběru novinek vyplněním příslušného formuláře:
   • e-mail (pro obchodní sdělení).
 • Komentáře k článkům: jméno, e-mail.
 • Přímo v aplikaci SAWAPP, evidujeme osobní údaje za účelem plnění zákonných úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany:
  • osobní údaje evidovaných osob, zejména:
   • jméno a příjmení;
   • pohlaví;
   • e-mail;
   • telefon;
   • profese;
   • občanství
   • adresa trvalého bydliště;
   • doručovací adresa;
   • datum narození;
   • rodné číslo;
   • číslo dokladu totožnosti;
   • zdravotní pojišťovna;
   • řidičská oprávnění;
   • datum nástupu do zaměstnání;
   • datum propuštění;
   • zaměstnavatel osoby;
   • pracoviště osoby;
   • profese osoby;
   • vztah osoby vůči zaměstnavateli;
  • údaje o pracovnělékařských prohlídkách a z nich plynoucí údaje:
   • datum provedení jednotlivých pracovnělékařských prohlídek;
   • lékařský posudek vč. posudkového závěru;
   • zdravotní omezení plynoucí z pracovnělékařské prohlídky (pozn.: nejedná se o diagnózy);
   • průběh a výsledek vyšetření, kterým se osoba v rámci pracovnělékařské prohlídky podrobuje.

III. Důvod a účel sběru údajů

Vaše osobní údaje sbíráme z následujících důvodů:

 • Upozornění na články: na základě vašeho souhlasu, abychom vás mohli upozorňovat na nové články na webu.
 • Obchodní nabídky: na základě vašeho souhlasu, abychom vám mohli zaslat obchodní nabídku.
 • Dotazy k produktům a službám: na základě budoucího plnění smlouvy, abychom mohli zodpovědět váš dotaz k poptávce služeb či produktů.
 • Poptávka/objednávka: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti, abychom mohli správně vyřídit vaši poptávku / objednávku a mohli řádně vystavit a archivovat daňové doklady.
 • Provoz aplikace SAWAPP: Na základě vaší objednávky, abychom mohli zajistit řádný provoz aplikace SAWAPP.

IV. Jak dlouho údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme následovně:

 • Osobní údaje evidovaná v aplikaci SAWAPP: uchováváme dle obchodních podmínek po dobu vašeho zkušebního období, období, na které máte zaplacený kredit a nejvýše rok po ukončení zablokování vašeho účtu, z důvodu neuhrazení poplatku.
 • Upozornění na články: max. po dobu 10 let, nebo než se odhlásíte.
 • Komentáře k článkům: max. po dobu 10 let.
 • Dotazy k produktům a službám: max. po dobu 5 let.
 • Poptávka:  max. po dobu 1 roku.
 • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.
 • Katalog odborníků: Dokud nebude provoz katalogu ukončen nebo než si sami smažete váš účet (profil) v katalogu.

v. kdo osobní údaje zpracovává?

Zpracovatelem vašich údajů je:

 1. SAWAPP.cloud s.r.o. (IČO 210 74 950, se sídlem Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště), která provozuje tento web a aplikaci SAWAPP.
 2. Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch (IČO 090 49 266, se sídlem Sokolovská 689/115, Karlín, 186 00 Praha 8), která provozuje serverová a databázová úložiště.
 3. Automattic Inc. (se sídlem 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA), která provozuje aplikaci Akismet odhalující komentářový spam.
 4. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), která provozuje systémy pro sledování aktivit webu, jako jsou Google Search Console, Google Analytics, Google Adsese.

Data evidovaná přímo v aplikaci SAWAPP, tj. včetně údajů o osobách, zpracovávají pouze subjekty uvedené pod body 1., 2.

VI. soubory cookie

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Více informací o souborech Cookies

vii. Na co máte právo?

Máte právo na vše, na čem se domluvíme. Pokud se vám cokoli nezdá, neváhejte se na nás obrátit a určitě nalezneme společné řešení.

Kromě toho máte také práva plynoucí z právních předpisů:

 • Právo dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Právo žádat o opravu, nebo výmaz o vás zpracovávaných údajů.
 • Právo požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

viii. Kam se můžete obrátit?

Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. platnost těchot zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 08.08.2021.

SAWAPP
chevron-downplus-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram