SAWAPP logo (sawapp.cloud)

ZAMĚSTNAVATELÉ A FIRMY

SAWAPP vám umožňuje vytvářet a následně evidovat zaměstnavatele, resp. firmy a k nim potřebné údaje, které využijete napříč celou aplikací.

Můžete tedy snadno spravovat jak své kmenové zaměstnance, zaměstnance jiných zaměstnavatelů (agentur práce) tak i další osoby (dodavatele, zákazníky), které patří pod konkrétní firmy.
Chci aplikaci vyzkoušet

K čemu tedy sawapp evidenci zaměstnavatelů využívá?

Evidence zaměstnavatelů a firem slouží například pro tyto účely:

 • přiřazení zaměstnavatele evidované osobě;
 • kategorizace prací;
 • pracovnělékařské prohlídky (můžete na prohlídku odeslat i zaměstnance jiného zaměstnavatele - agentury);
 • kontakty (mějte dokonalý přehled o osobách ve firmě);
 • a další agendy.
Uvidíte, jak rychle si zamilujete tu myšlenku, mít vše pod jednou střechou.
Ta následná snadnost používání je totiž velmi návyková!
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
A JEJÍ EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ VÁM pomůže zejmén s...

mějte přehled o lidech ve firmě...

evidencí zaměstnanců

Mít kvalitní evidenci kmenových zaměstnanců je základ, na němž můžete dále stavět.
SAWAPP vám takovou evidenci pomůže vytvořit. Uvidíte, že si ji zamilujete!
Skvělou vychytávkou je, že v SAWAPP snadno vytvoříte hierarchii vedení. Jednoduše zaměstnanci přiřadíte vedoucí funkci a určíte, kdo je jeho nadřízeným. 
Samozřejmostí je potom přiřazení příslušných středisek.
Tohoto stromu využijete v dalších agendách.
... I mimo ni

evidence dalších osob

SAWAPP skutečně disponuje jednotnou evidencí všech osob, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na agendě BOZP a PO nebo jsou jí jinak zasaženy. Umožní vám tedy snadno evidovat např.:

 • zákazníky;
 • dodavatele služeb (např. revizní a servisní technici);
 • dodavatelé výrobků (např. prodejci OOPP, strojů a zařízení);
 • smluvní lékaře;
 • státní úředníky (např. inspektory, kteří u vás prováděli kontrolu);
 • žáky a studenty (jste-li škola nebo jsou-li u vás na praxi).
Ptáte se, proč evidovat státní úředníky?
Co třeba takoví úřednici krajské hygienické stanice? 
Jak bylo psáno výše! Máte-li někoho v SAWAPP v evidenci, není tam jen na ozdobu. Úředníkovi dáte snadno přístup do aplikace, aby se mohl podívat např. na vaši kategorizaci prací a případně k ní, přímo v aplikaci, doplnil vlastní poznámky.
pro snadné plnění úkolů BOZp a PO

Možné způsoby využití evidence

Bezpečnost práce je přece o lidech!
Proto má evidence osob vyznám napříč celou aplikací SAWAPP!
Využijete ji tak prakticky ve všech agendách BOZP a PO, které vám SAWAPP pomáhá spravovat.
Ať už jde o pracovnělékařské prohlídky, pracovní úrazy, kategorizaci prací nebo např. školení BOZP a PO.
Mysleli jsme i na nejmenší detaily a tak u jednotlivých osob můžete evidovat vše, co se vám pro BOZP může hodit.
Například, zda u osoby byla 2x uznaná pracovní neschopnost v souvislosti s pracovním úrazem, což je rozhodující kritérium v oblasti pracovnělékařských prohlídek.
ZÁKLADNÍ FUNKCE AGENDY

EVIDENCE ZAMĚSTNAVATELŮ A FIREM

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram