SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Všechny funkce SAWapp

Zjistěte, s čím a jak vám SAWAPP pomůže...

Agenda: ZAMĚSTNAVATELÉ

Tato agenda slouží k evidenci zaměstnavatelů, které bude uživatel pomocí aplikace spravovat. Zaměstnavatel je potom výchozí třídící jednotkou dále v aplikaci evidovaných a spravovaných položek.

Wordpress Table Plugin

Agenda: STŘEDISKA

Agenda střediska slouží k evidování středisek, odborů, útvarů, oddělení nebo jiných organizačních jednotek zaměstnavatele. Zejména v případě větších zaměstnavatelů je toto dále výhodné pro snadnější správu, třídění a vyhledávání dat.

Wordpress Table Plugin

Agenda: OBJEKTY A PRACOVIŠTĚ

Agenda objekty a pracoviště slouží k vytvoření databáze objektů a pod ně spadajících pracovišť zaměstnavatele.

Informace o objektech a pracovištích se využívají napříč celou aplikací SAWapp.

Wordpress Table Plugin

Agenda: FIRMY

Agenda firmy slouží k evidování firem, které jakýmkoliv způsobem zasahují do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatele. Firmou mohou být nejrůznější dodavatelé služeb nebo např. personální agentury. K jednotlivým evidovaným firmám, je v agendě OSOBY, možné přiřazovat konkrétní osoby. Firmy a osoby v nich se v aplikaci využívají v dalších agendách a zároveň slouží jako rejstřík důležitých kontaktů.

Wordpress Table Plugin

Agenda: OSOBY

Agenda osoby slouží k evidování všech osob, které jakýmkoliv způsobem zasahují do oblasti BOZP a PO nebo jim v těchto oblastech vznikají povinnosti. Osobami jsou zejména jednotliví zaměstnanci zaměstnavatele, ale také další osoby, jako např. zaměstnanci pracovních agentur, nejrůznější dodavatelé služeb nebo jiné kontaktní osoby firem, evidovaných v rámci agendy FIRMY. Osoby se v aplikaci dále využívají v dílčích agendách.

Wordpress Table Plugin

Agenda: PROFESE

Agenda profese slouží k vytvoření katalogu prací u zaměstnavatele. Informace o jednotlivých pracích budou následně použity pro další agendy, zejména pro agendu kategorizace prací, pracovnělékařské prohlídky nebo např. osobní ochranné pracovní prostředky.

K jednotlivým pracím se mohou vázat např. rizika nebo bezpečnostní opatření a práce, profese, se tak stávají velmi podstatným stavebním prvkem celé aplikace.

Wordpress Table Plugin

Agenda: PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Agenda pracovnělékařských služeb slouží k efektivnímu plnění jednotlivých úkolů v této agendě, zejména zajišťování pracovnělékařských prohlídek , lékařského dohledu a vybavení pracovišť prostředky první pomoci. Také slouží ke komunikaci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Wordpress Table Plugin

ZÁKLADNÍ FUNKCE APLIKACE

Níže jsou uvedeny a popsány základní funkce aplikace, kterými vám bude šetřit množství času a usnadňovat každodenní používání.

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram