SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Objekty a pracoviště

Pokud máte jednu kancelář, nemáte většinou zásadní problém. Pokud ale máte větší objekt nebo dokonce více objektů a desítky pracovišť, je nanejvýše vhodné, vnést do této oblasti řád!

Díky SAWapp budete mít o vašich objektech a pracovištích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dokonalý přehled.
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
při správě objektů a pracovišť 
sawapp pomůže?

Díky SAWapp budete moci v oblastech BOZP a PO spravovat vaše objekty a pracoviště, jejich evidenci využívat v dalších agendách a tím si značně usnadňovat práci.

SAWapp vám zejména umožní:

  • evidenci objektů;
  • evidenci pracovišť;
  • určení odpovědných osob za objekty a pracoviště;
  • stanovení požadavků pro objekty a pracoviště;
  • přiřazení vedené dokumentace k objektům a pracovištím.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti objektů a pracovišť
pomůže zejmén s...

mějte přehled

evidence objektů a pracovišť

Kvalitní evidence znamená mít přehled a pořádek.
Díky SAWapp budete snadno evidovat všechny vaše objekty a pracoviště, která v nich provozujete. 
Tuto evidenci využijete v mnohých navazujících agendách a tím si mnoho úkolů značně zjednodušíte a zefektivníte!
Díky SAWapp budete moci k jednotlivým objektům nebo pracovištím přiřazovat další související prvky. Například vedenou dokumentaci, odpovědné vedoucí zaměstnance nebo zaměstnance pracovišť, provozované stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, nebezpečné chemické látky a směsi, rizika, závady a některé další prvky.

To vám díky unikátní provázanosti celé aplikace dává nečekané možnosti, jak celou agendu BOZP uchopit a konečně skutečně efektivně spravovat! 
kdo za co může?

určení odpovědných osob

Určit odpovědné osoby za jednotlivá pracoviště je zákonnou, přesto velmi často přehlíženou povinností každého zaměstnavatele!
SAWapp vám umožní pro konkrétní pracoviště nebo i celé objekty určovat odpovědné osoby a v případě potřeby generovat jejich písemné pověření.
systém a řád

stanovení požadavků

Přiřazujte k jednotlivým pracovištím nebo celým objektům bezpečnostní požadavky, např. revize, kontroly, inspekce, audity apod.
Díky SAWapp budete moci snadno spravovat bezpečnostní požadavky pro jednotlivé objekty a mít v nich dokonalý pořádek.
systém a řád

správa dokumentace objektů a pracovišť

Snadno přiřaďte jednotlivé vedené dokumenty ke konkrétním pracovištím nebo objektům. 
Že jste doposud měli nepořádek v projektové dokumentaci nebo revizích objektů? To bude díky SAWapp minulostí!
PŘEHLED FUNKCÍ AGENDY

OBJEKTY A PRACOVIŠTĚ

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
apartment
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram