SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské prohlídky trápí nejednoho zaměstnavatele. Proč? Protože jde o velmi komplexní agendu, která je navázána na mnohé další a orientace v ní tak není vůbec snadná. 
Přitom ale v ochraně zdraví zaměstnanců hraje zcela zásadní roli!

SAWAPP vám pomůže udržet v agendě pracovnělékařských služeb, nejen tedy pracovnělékařských prohlídek, pořádek a jednotlivé úkoly plnit maximálně efektivně!
Chci aplikaci vyzkoušet
SAWAPP - poskytovatel pracovnělékařských služeb

JAK VÁM SAWAPP
S PRACOVNĚLÉKAŘSKÝMI SLUŽBAMI POMŮŽE?

SAWAPP vám pomůže zejména s následujícími úkoly z oblasti pracovně lékařských služeb:

  • vytvářet podklady pro pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců;
  • evidovat provedené pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců;
  • evidovat lékařská vyšetření, vztahující se k jednotlivým prohlídkám;
  • spravovat agendu s ohledem na kategorizaci prací, rizikové faktory, profesní rizika a požadavky jiných právních předpisů;
  • upozorňovat na podstatné skutečnosti ve vztahu k lékařským prohlídkám;
  • stanovit periody pracovnělékařských prohlídek.
Zkuste si představit svět, kde starosti s plánováním a sledováním termínů pro periodické prohlídky vašich zaměstnanců jsou minulostí. 
Představte si, že už nemusíte zjišťovat, pro koho jsou tyto prohlídky povinné a kdo může navštívit svého obvodního lékaře.
Co by to pro vás znamenalo, kdybyste byli automaticky upozorněni na nutnost vstupní prohlídky, například při změně pracovní pozice, nebo na povinnost výstupní prohlídky?

S aplikací SAWAPP se tyto sny stávají skutečností!

SAWAPP - Důvody, proč ji použít
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti pracovně lékařských prohlídek pomůže zejmén s...

mějte přehled

evidence pracovně lékařských prohlídek zaměstnanců

V aplikaci budete jednoduše evidovat proběhlé pracovně lékařské prohlídky vašich zaměstnanců a budete tak o nich mít vždy úplný přehled.
Díky SAWAPP vždy jednoduše dohledáte historii pracovně lékařských prohlídek vašich zaměstnanců. 
Nejen, kdy jaké prohlídky se zaměstnanec zúčastnil, ale také výstup z této prohlídky a zejména výsledek prohlídky!
ať vám nic neunikne!

sledování a hlídání termínů prohlídek

SAWAPP vám pomůže správně nastavit periody pracovně lékařských prohlídek pro jednotlivé zaměstnance v návaznosti nejen na kategorizaci prací, ale také profesní rizika nebo i další požadavky plynoucí z právních předpisů BOZP.
SAWAPP za vás bude hlídat periody prohlídek. Na blížící termíny vás a dle potřeby i přímo zaměstnance nebo poskytovatele předem upozorní. Už žádné propadlé prohlídky!
dokumentujte

generování dokumentace

SAWAPP vám pomůže vytvořit základní dokumentaci pro plnění úkolů pracovně lékařských služeb. Zejména potom žádost o pracovně lékařskou prohlídku, vzor lékařského posudku nebo vzor záznamu o provedeném dohledu poskytovatele na vašich pracovištích.
SAWAPP vám pomůže vytvářet a generovat dokumenty pro pracovně lékařské prohlídky, které budou obsahovat všechny zákonem stanovené informace. Tyto jednoduše můžete tisknout, zaslat přímo zaměstnanci nebo poskytovateli.
AGENDA: PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

PŘEHLED FUNKCÍ AGENDY

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram