SAWAPP logo (sawapp.cloud)

blog

novinky, informace, tipy a zajímavosti nejen ze života sawapp, ale i ze světa BOZP a PO

Rubrika: Pracovnělékařské služby

Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách
Právní předpisy předepisují lékařská vyšetření, která musejí být při jednotlivých pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců provedena. Rozsah těchto vyšetření se odvíjí od rizikovosti práce. Nejen od kategorie, ale zejména od konkrétních rizikových faktorů pracov...
CELÝ ČLÁNEK
Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?
Agenda pracovnělékařských prohlídek je po novelizaci právních předpisů dnes natolik komplikovaná, že její správa jen pomocí "excelu", je téměř nemožná, minimálně velmi komplikovaná. Zaměstnavatelé proto vyhledávají odborné nástroje, které jim se správou lékařských pr...
CELÝ ČLÁNEK
Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů
Každý, kdo se trochu hlouběji ponoří do problematiky pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců velmi rychle zjistí, že jde o velmi komplikovanou a obsáhlou oblast, která nemá snadné řešení. Povinnost, četnost, obsah prohlídek nebo třeba také skutečnost, kdo smí prohlídku v...
CELÝ ČLÁNEK
Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?
Vyhlášky č. 79/2013 Sb., která upravuje problematiku pracovnělékařských prohlídek, je tu s námi již deset let! Přesto ani dnes, ještě velká spousta zaměstnavatelů nedokázala dostatečně zareagovat na všechny požadavky této vyhlášky a zejména potom na části I, přílohy, kt...
CELÝ ČLÁNEK
Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?
K nalezení odpovědi na otázku, proč používat profesionální aplikaci ke správě pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, je dobré si připomenout jedu ze základních povinností každého zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jemu uloženou p...
CELÝ ČLÁNEK
Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?
Stále velká část zaměstnavatelů zcela přehlíží povinnost vysílat své zaměstnance při ukončení pracovněprávního vztahu na výstupní pracovnělékařské prohlídky. Tyto prohlídky se provádějí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení pracovní...
CELÝ ČLÁNEK
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam
Většina zaměstnanců i zaměstnavatelů ví, že existují pracovnělékařské prohlídky vstupní a periodické. Mimořádná pracovnělékařská prohlídka je však pro spoustu z nich velkou neznámou. Tento článek vám o ní prozradí vše podstatné a vysvětlí, proč je právě mimořá...
CELÝ ČLÁNEK
Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?
Že se zaměstnancům mění druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, je zejména v dynamicky se měnících společnostech zcela běžným jevem. Tuto potřebu může vyvolat také profesní růst, tedy zvyšování kvalifikace zaměstnance. Ke změně práce může dojít také tzv. převedení...
CELÝ ČLÁNEK
Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?
V některých případech smí zaměstnanci / uchazeči o zaměstnání pracovnělékařskou prohlídku absolvovat u svého registrujícího poskytovatele, tedy tzv. "obvodního lékaře." Pro laika však není vůbec snadné se v předpisech zorientovat a pochopit, kdy toto zákon umožňuje. Tento...
CELÝ ČLÁNEK
Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance
Většina by asi očekávala, že periodické prohlídky všech zaměstnanců se provádějí ve stejných periodách, např. 1 x 2 roky nebo dle nějaké přehledné jednoduché tabulky. Ale pozor! Toto neplatí v Česku. Určení správné periody pracovnělékařské prohlídky je docela věda! P...
CELÝ ČLÁNEK
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram