SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?

Stále velká část zaměstnavatelů zcela přehlíží povinnost vysílat své zaměstnance při ukončení pracovněprávního vztahu na výstupní pracovnělékařské prohlídky. Tyto prohlídky se provádějí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení pracovního poměru, aby bylo zřejmé, zda si ze zaměstnání odnáší nějaké stopy na zdraví nebo ne. Pokud tedy zaměstnavatel nemá v ruce důkaz (potvrzení) o zdravotním stavu zaměstnance v době ukončení pracovního poměru, může to pro něj mít do budoucna značné negativní důsledky. Tento článek vám výstupní prohlídky více přiblíží.

Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Výhodou je, že k provedení této prohlídky není třeba výpisu ze zdravotnické dokumentace zaměstnance, což ušetří jak peníze, tak i čas.

Kdy se výstupní prohlídka provádí?

Výstupní pracovnělékařské prohlídky se provádějí v případech definovaných vyhláškou o pracovnělékařských službách a dále v případech, kdy o tuto prohlídku požádá zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

I. Ukončení pracovněprávního vztahu

Dojde-li k ukončení pracovněprávního vztahu, je povinnost provést výstupní prohlídku v případech, kdy:

  1. zaměstnanec vykonával rizikovou práci (práce kategorie 2R, 3 nebo 4);
  2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo
  3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána nejméně dvakrát dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění.

II. Převedení zaměstnance na jinou práci a změna druhu práce

Rozhodující je, dojde-li převedením zaměstnance na jinou práci nebo změnou druhu práce zaměstnance k ukončení výkonu rizikové práce. Pokud ano, výstupní pracovnělékařská prohlídka je povinná. Výstupní prohlídka se tedy neprovádí jen v případech, kdy dochází k ukončení pracovního poměru zaměstnance.

III. Požadavky jiných právních předpisů

Jiným právním předpisem může být např. atomový zákon, který výstupní prohlídky předepisuje radiačním pracovníkům nebo např. vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.

Možná rizika

Rozhodně výstupní pracovnělékařské prohlídky nepodceňujte. Nemáte-li o jejím provedení důkaz, může se snadno stát, že zaměstnanec nemoc, kterou si způsobil např. v dalším zaměstnání nebo v osobním volnu, svede na vás a bude po vás chtít odškodnění!

Naše aplikace SAWAPP vás sama upozorní, je-li výstupní pracovnělékařská prohlídka konkrétního zaměstnance zapotřebí a vy tak tyto starosti můžete hodit za hlavu!

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam

Celý článek

Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?

Celý článek

Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!

Celý článek

Novela pracovnělékařských služeb 2023!

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram