SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Novela pracovnělékařských služeb 2023!

Od 1. ledna 2022 došlo k nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., která upravuje problematiku pracovnělékařských služeb. Tato novela poměrně zásadním způsobem mění některé doposud zažité pravidla a dotýká se tak prakticky každého zaměstnavatele!

Zásadní změna! Periodické prohlídky už nejsou povinné pro všechny!

Tou asi nejpodstatnější a nejvíce diskutovanou změnou, je změna v povinnosti periodických pracovnělékařských prohlídek. Tyto nově nejsou povinné pro zaměstnance, kteří nevykonávají rizikové a pro zdraví jinak náročné práce.

V médiích se běžně mluví o tom, že periodické prohlídky se netýkají zaměstnanců, kteří vykonávají práce kategorie 1 a 2 a naopak jsou povinné pro ty zaměstnance, jejichž práce je riziková, tedy kategorie 2R, 3 nebo 4. Ale pozor! Toto je jen část pravdy! Z médií se málo kdy dozvíte ten zbytek, který je však velmi podstatný!

Kategorie práce totiž není jediný určující faktor, který rozhoduje o tom, zda bude či nebude periodická prohlídka pro zaměstnance povinná. Těch faktorů je víc. Mezi další patří zejména:

  • věk zaměstnance;
  • profesní rizika;
  • rizikové faktory pracovních podmínek;
  • požadavky jiných právních předpisů.

Nyní k jednotlivým trochu blíže.

Věk zaměstnance

Věk je ten nejjednodušší faktor z výše uvedených. Je to snadné. Pokud jde o mladistvého zaměstnance, je zcela irelevantní, zda je či není jeho práce riziková, na pracovnělékařskou prohlídku zkrátka musí. Tak s tím počítejte.

Profesní rizika a jejich vliv na lékařské prohlídky

Pojem profesní rizika vám možná nic neříká. Proč? Protože jde o nový pojem, který přinesla právě poslední novela vyhlášky. V podstatě jde jen o změnu označení. Původní vyhláška mluvila o rizicích ohrožení zdraví. Nově tedy výstižněji profesní rizika.

Novelou však nedošlo jen ke změně názvu této skupiny rizik, ale také ke změně rizik samotných.

Novelou vypadla zejména rizika hlasové zátěže, epidemiologicky závažných činností, což byly téměř všichni zaměstnanci v gastru, práce ve školách a školských zařízeních a řízení motorových vozidel.

Takže pamatujte, že je-li součástí práce zaměstnance profesní riziko, tento musí povinně na periodickou pracovnělékařskou prohlídku, bez ohledu na kategorii práce.

Rizikové faktory pracovních podmínek

Novela v příloze, části I, uvádí tzv. rizikové faktory pracovních podmínek. Hned v úvodu je poznamenáno, cituji:

Tato část přílohy se vztahuje jen na rizikové práce, není-li stanoveno jinak v této příloze nebo jiným právním předpisem.

Takže by nás v podstatě tato část nemusela zajímat, protože v případě rizikových prací je periodická prohlídka stejně povinná. Ale pozor! Je zde jedna výjimka! Položka 2.21 Izokyanáty. Tento faktor se řeší bez ohledu na kategorii práce. Pokud tedy zaměstnanec, byť ve velmi omezené míře nakládá s izokyanáty, pak se musí vždy podrobit periodické pracovnělékařské prohlídce.

Požadavky jiných právních předpisů

Posledním faktorem, který rozhoduje o tom, zda periodická prohlídka bude povinná, jsou požadavky jiných právních předpisů.

V praxi může jít např. o držitele zbrojních průkazů, strážníky městské policie, řidiče profesionály, piloty, strojvedoucí apod.

Jaké jsou nyní periody prohlídek?

Určení správné periody pracovnělékařské prohlídky je stále poměrně náročnou záležitostí a je zde velký prostor pro chybu. Periody totiž plynu hned z několika právních předpisů a osoba, která se snaží periodu určit, v nich musí mít dobrou orientaci.

Použitím naší aplikace SAWapp se vyhnete složitému dohledávání, kdo a v jaké periodě se musí prohlídce podrobit. Aplikace dle zadaných údajů periodu automaticky určí a sama vám sdělí, zda je pro konkrétního zaměstnance pracovnělékařská prohlídka povinná či nikoliv.

Kromě periodických prohlídek byly i další změny!

Vyhláška přinesla i celou řadu dalších změn. Například změny v provádění dohledu lékaře na pracovištích zaměstnavatele. Nově není dohled tak striktní a není povinný pro všechna pracoviště.

Změny doznala také žádost o pracovnělékařskou prohlídku. Tedy dokument, který musí zaměstnavatel vystavit a odeslat s ním zaměstnance k lékaři. Pozor! Tento dokument je pro zaměstnavatele velmi důležitý a musí obsahovat všechny skutečnosti, které stanoví právní předpisy. Přitom obsah dokumentu je upraven hned třemi právními předpisy. Použitím naší aplikace se vyhnete případným problémům při zpracování žádosti.

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?

Celý článek

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam

Celý článek

Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?

Celý článek

Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram