SAWAPP logo (sawapp.cloud)

blog

novinky, informace, tipy a zajímavosti nejen ze života sawapp, ale i ze světa BOZP a PO

Štítek: Pracovnělékařské služby

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?
Stále velká část zaměstnavatelů zcela přehlíží povinnost vysílat své zaměstnance při ukončení pracovněprávního vztahu na výstupní pracovnělékařské prohlídky. Tyto prohlídky se provádějí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení pracovní...
CELÝ ČLÁNEK
Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam
Většina zaměstnanců i zaměstnavatelů ví, že existují pracovnělékařské prohlídky vstupní a periodické. Mimořádná pracovnělékařská prohlídka je však pro spoustu z nich velkou neznámou. Tento článek vám o ní prozradí vše podstatné a vysvětlí, proč je právě mimořá...
CELÝ ČLÁNEK
Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?
Že se zaměstnancům mění druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, je zejména v dynamicky se měnících společnostech zcela běžným jevem. Tuto potřebu může vyvolat také profesní růst, tedy zvyšování kvalifikace zaměstnance. Ke změně práce může dojít také tzv. převedení...
CELÝ ČLÁNEK
Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?
V některých případech smí zaměstnanci / uchazeči o zaměstnání pracovnělékařskou prohlídku absolvovat u svého registrujícího poskytovatele, tedy tzv. "obvodního lékaře." Pro laika však není vůbec snadné se v předpisech zorientovat a pochopit, kdy toto zákon umožňuje. Tento...
CELÝ ČLÁNEK
Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance
Většina by asi očekávala, že periodické prohlídky všech zaměstnanců se provádějí ve stejných periodách, např. 1 x 2 roky nebo dle nějaké přehledné jednoduché tabulky. Ale pozor! Toto neplatí v Česku. Určení správné periody pracovnělékařské prohlídky je docela věda! P...
CELÝ ČLÁNEK
Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!
Stále velká spousta zaměstnavatelů zcela podceňuje význam, alespoň ten právní, pracovnělékařských prohlídek. Stále existuje velké množství zaměstnavatelů, kteří ani nemají uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb - "nemají firemního doktora!" Léka...
CELÝ ČLÁNEK
Novela pracovnělékařských služeb 2023!
Od 1. ledna 2022 došlo k nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., která upravuje problematiku pracovnělékařských služeb. Tato novela poměrně zásadním způsobem mění některé doposud zažité pravidla a dotýká se tak prakticky každého zaměstnavatele! Zásadní změna!...
CELÝ ČLÁNEK
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram