SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Školení BOZP zaměstnanců

Každý zaměstnavatel musí své zaměstnance školit a to o právních a ostatních předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Školení BOZP organizovaných pro zaměstnance může být celá řada. Dokonce i desítky druhů! Ne každé školení se týká všech zaměstnanců. Školení navíc mají různé periody a provádí je různé osoby.

Díky SAWapp se v oblasti školení BOZP svých zaměstnanců rozhodně neztratíte a nejen o proběhlých, ale také o plánovaných školeních budete mít vždy dokonalý přehled!
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
se školením bozp zaměstnanců 
sawapp pomůže?

SAWapp se vám snaží v maximální možné míře usnadnit plnění vaší zákonné povinnosti, uložené odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v účinném znění.

Konkrétně potom:

  • určit relevantní druhy školení BOZP;
  • stanovit požadavky na jednotlivá školení BOZP;
  • evidovat proběhlá školení;
  • generovat dokumentaci pro školení BOZP.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti školení bozp zaměstnanců
pomůže zejmén s...

výběr správných školení

druhy školení bozp zaměstnanců

Právní a ostatní předpisy BOZP znají desítky druhů školení BOZP. Ne všechna jsou pro vaše zaměstnance relevantní. Proto je dobré, ve školeních si udělat pořádek a nejprve vědět, jaká školení vůbec zajišťovat.
SAWapp vám pomůže ke konkrétním profesím nebo i konkrétním zaměstnancům přiřadit relevantní školení BOZP.
SAWapp obsahuje databázi školení BOZP.
Můžete jednoduše konkrétní školení přiřadit ke konkrétním profesím nebo zaměstnancům. Vzorová školení také obsahují stanovení základních požadavků, tedy zejména periodu školení nebo osobu, která může školení vykonávat.
Tato databáze je vám plně k dispozici a neustále ji aktualizujeme!
řekněte kdo, co a jak!

stanovení požadavků na školení bozp

Pro jednotlivá školení je důležité stanovit konkrétní požadavky. Zejména periodu školení, osobu, která smí školení provádět, způsob ověření znalostí, způsob dokumentace školení a některé další.
SAWapp vám umožní, snadno a efektivně pro jednotlivá školení základní požadavky stanovit. Nebo můžete využít naši databázi školení, kde jsme tyto požadavky určili za vás a vy si je v případě potřeby můžete jen upravit.
systém a řád

evidence školení bozp

Mějte dokonalý přehled o tom kdy který zaměstnanec jaké školení absolvoval a kdo toto školení prováděl. 
Zejména v případě nastalých pracovních úrazů je nutné prokázat historii školení konkrétního úrazem postiženého zaměstnance. Díky SAWapp to pro vás bude hračka!
systém a řád

sledování a hlídání periodických školení bozp

Co školení, to jiná perioda. Dokonce stejné školení může mít jinou periodu pro různé zaměstnance. Na rizikovějším pracovišti bude perioda kratší, než na pracovišti s malými riziky.
Navíc ne všichni zaměstnanci musejí mít periodické školení ve stejné periodě, ale tato se může lišit s ohledem na datum nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Ve finále toho může být poměrně dost a snadno se v periodách můžete ztratit. Ne však s naší SAWapp!
Díky SAWapp jednoduše zjistíte, kdy, jaké a pro které zaměstnance máte zajistit školení. Nejen, že díky přehledné tabulce hned uvidíte, které termíny se blíží nebo jsou dokonce propadlé, ale aplikace vás a případně i školitele nebo přímo zaměstnance na blížící se termín školení upozorní! 
jen to podstatné

Generování dokumentace školení

Všechna školení musejí být prokazatelná! To znamená, že musí existovat dokumentace školení.
SAWapp vám pomůže generovat některé dokumenty nutné pro prokazatelné školení zaměstnanců a značně vám, ale i školiteli, tak usnadnit práci.
SAWapp obsahuje databázi vzorových dokumentů nutných pro některá školení BOZP zaměstnanců.
Nevymýšlejte zbytečně vymyšlené. SAWapp obsahuje profesionálně připravené vzorové dokumenty a formuláře k provedení některých školení BOZP.
Tato databáze je vám plně k dispozici a neustále ji aktualizujeme!
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram