SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Provoz zařízení

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. U jednoho zaměstnavatele jich mohou být provozovány desítky, stovky, ne-li rovnou tisíce!
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také z hlediska požární ochrany, jde o velmi významnou agendu, proto je třeba věnovat jí náležitou pozornost a péči.

Díky SAWapp budete mít v oblasti provozu zařízení maximální pořádek!
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
při provozu zařízení 
sawapp pomůže?

Díky SAWapp budete mít o vámi provozovaných strojích, technických zařízeních, přístrojích a nářadí dokonalý pořádek.

Díky SAWapp zejména:

  • získáte jednotnou evidenci provozovaných zařízení;
  • snadno stanovíte požadavky na bezpečný provoz jednotlivých zařízení;
  • můžete efektivně vést průvodní a provozní dokumentaci zařízení;
  • dokážete určit odpovědné osoby za bezpečný provoz zařízení a osoby oprávněné obsluhovat jednotlivá zařízení.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti bezpečného provozu zařízení
pomůže zejmén s...

mějte přehled

Evidence provozovaných zařízení

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek - nebezpečí.
Takových nebezpečí může být celá řada. 
SAWapp vám pomůže takto vyhledaná nebezpečí nejen evidovat, ale také efektivně spravovat - třídit, řadit, seskupovat, zpětně upravovat apod.
SAWapp obsahuje databázi vzorových nebezpečí, k nim vyhodnocených rizik a navržených bezpečnostních opatření. 
Tato databáze je vám plně k dispozici a neustále ji aktualizujeme!
určete požadavky

stanovení požadavků na bezpečný provoz zařízení

Nebezpečí mohou být zdrojem rizik. Tato rizika je nejdříve nutno "pojmenovat" a odhadnout. 
Při odhadu rizika se vytváří představa o jeho závažnosti, resp. o míře rizika.
SAWapp vás procesem odhadu rizika provede a díky našeptávači, pro vás odhad rizik bude nejen přesný, ale také rychlý a snadný.
správa dokumentace

efektivní vedení dokumentace zařízení

Hodnocení rizik je povinností každého zaměstnavatele.
Na základě dříve odhadnuté míry, se riziko vyhodnotí, což je podstatné pro jeho následné řízení.
Do aplikace jsme integrovali sofistikovanou metodu pro hodnocení rizik, která je připravena usnadnit vám život!
kdo a co?

určení odpovědných osob za zařízení

Hodnocená rizika musíte dokumentovat a udržovat a neustále s nimi pracovat.
Snadno najít dle potřeby konkrétní riziko nebo skupinu rizik, vztahujících se např. k pracovní činnosti, ke konkrétnímu pracovišti, zařízení nebo chemické látce, to jde naší aplikaci na výbornou! 
A vy to nesmírně oceníte!
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram