SAWAPP logo (sawapp.cloud)

HISTORIE SAWAPP

JAK A KDY TO VŠE ZAČALO?
2009
Musel jsem si sáhnout hodně hluboko do paměti, abych si vzpomněl, jak a kde se ta myšlenka aplikace ke správě BOZP objevila.
Bylo to již v roce 2009, kdy jsem dokončoval své bakalářské studium.
V rámci bakalářské práce jsem používal analytický nástroj SFERA a to pro něj dost neobvyklým způsobem. K hodnocení rizik ve strojírenském podniku.
I díky tomu se mně již tehdy v hlavě zrodila myšlenka na nástroj, který zautomatizuje a usnadní plnění úkolů BOZP.
2011
Když jsem nastoupil do zaměstnání k firmě poskytující služby BOZP a PO dodavatelsky, byl jsem asi jako každý nováček v tomto oboru vržen do neskutečného tlaku a časového presu oné mašinérie na výrobu papírů, kdy na skutečnou bezpečnost, která opravdu není na papíře ale je na pracovištích, nezbývalo příliš prostoru.

To mě jen utvrdilo v potřebě nějakého nástroje, který procesy a přípravu dokumentů usnadní.
Začal jsem experimentovat. Nejdříve to byly snahy o úpravu dokumentů pomocí propojených polí, později zautomatizování procesů pomocí funkcí v MS Excelu.
A víte co? Ono to fungovalo.
Některé úkoly, které kolegům zabraly hodiny, jsem byl schopný splnit řádově za minuty, často dokonce při vyšší kvalitě.
2013
V roce 2013 jsem se osamostatnil a začal podnikat.
To jsem cítil ještě větší potřebu, procesy zautomatizovat, zefektivnit a urychlit, pokud možno nějakým nástrojem.
Začal jsem opět s MS Excelem. A to pěkně od začátku. Už nešlo jen o nějakého dílčího pomocníka, ale nejen pomocí funkcí, nyní již i naprogramovaných scriptů - maker, se mně podařilo vytvořit nástroj, kterým se dalo spravovat hned několik agend BOZP a který značně usnadňoval práci nejen mně, ale také mým klientům. Zejména pyšný jsem byl na oblast pracovnělékařských prohlídek a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
2014
Excel byl fajn, šetřil hodiny, dny, jinak robotické práce. Ale měl značná omezení. Cítil jsem, že to ještě není ono. V tomto bodě vznikla skutečně první (a prokazatelná) myšlenka na samostatnou aplikaci ke správě BOZP.
Začal jsem pracovat na podkladech, sepisovat, co vše by měla aplikace obsahovat, co by měla umět, s čím, jak a komu pomáhat.
Na aplikaci jsem však nespěchal. Průběžně zjišťoval potřeby klientů a možnosti, jak zautomatizovat plnění povinností plynoucích z jednotlivých právních předpisů BOZP.

Vytvořil jsem také návrh webu aplikace, dokonce v několika designech a přikládám také obrázek prvního souboru - manifestu aplikace, kde je patrný rok vytvoření.
2016
Přišel nejtěžší úkol. Najít někoho, kdo myšlenky přetvoří ve funkční produkt. A práce to byla mnohem náročnější, než jsem si kdy dokázal připustit.

Jednání jsem absolvoval desítky. Žádné IT firmě jsem však nebyl schopný dát důvěru. Šlo z nich cítit, že má aplikace je pro ně jen další z mnoha zakázek v řadě. To ve mě vzbuzovalo obavy nejen o možný úspěch aplikace, ale zejména o její udržitelnost. Dokonce se mně podařilo nadchnout i několik investorů, ale nabízené podmínky pro mě byly nepřijatelné. Nevzdával jsem se.
2021
Počátkem roku 2021 jsem konečně našel toho správného partnera a tak dochází ke spojení mě, tedy podnikající fyzické osoby Ing. Víta Hofmana a vývojové společnosti Robotea technologies s.r.o., vedené prvotřídním programátorem Ing. Zdeňkem Skulínkem.

Začíná práce na vývoji webové aplikace SAWAPP.
2023
Zakládáme společnost SAWAPP.cloud s.r.o. a chystáme se vydat první verzi aplikace SAWAPP.
Historie
Jak šel se SAWAPP čas...
2011
Když jsem nastoupil do zaměstnání k firmě poskytující služby BOZP a PO dodavatelsky, byl jsem asi jako každý nováček v tomto oboru vržen do neskutečného tlaku a časového presu oné mašinérie na výrobu papírů, kdy na skutečnou bezpečnost, která opravdu není na papíře ale je na pracovištích, nezbývalo příliš prostoru.

To mě jen utvrdilo v potřebě nějakého nástroje, který procesy a přípravu dokumentů usnadní.
Začal jsem experimentovat. Nejdříve to byly snahy o úpravu dokumentů pomocí propojených polí, později zautomatizování procesů pomocí funkcí v MS Excelu.
A víte co? Ono to fungovalo.
Některé úkoly, které kolegům zabraly hodiny, jsem byl schopný splnit řádově za minuty, často dokonce při vyšší kvalitě.
2014
Excel byl fajn, šetřil hodiny, dny, jinak robotické práce. Ale měl značná omezení. Cítil jsem, že to ještě není ono. V tomto bodě vznikla skutečně první (a prokazatelná) myšlenka na samostatnou aplikaci ke správě BOZP.
Začal jsem pracovat na podkladech, sepisovat, co vše by měla aplikace obsahovat, co by měla umět, s čím, jak a komu pomáhat.
Na aplikaci jsem však nespěchal. Průběžně zjišťoval potřeby klientů a možnosti, jak zautomatizovat plnění povinností plynoucích z jednotlivých právních předpisů BOZP.

Vytvořil jsem také návrh webu aplikace, dokonce v několika designech a přikládám také obrázek prvního souboru - manifestu aplikace, kde je patrný rok vytvoření.
2021
Počátkem roku 2021 jsem konečně našel toho správného partnera a tak dochází ke spojení mě, tedy podnikající fyzické osoby Ing. Víta Hofmana a vývojové společnosti Robotea technologies s.r.o., vedené prvotřídním programátorem Ing. Zdeňkem Skulínkem.

Začíná práce na vývoji webové aplikace SAWAPP.
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram