SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky hrají v bezpečnosti práce opravdu významnou roli. Často jsou tím posledním prvkem, který rozhoduje, zda k poškození zdraví dojde nebo ne. I proto má každý zaměstnavatel kolem poskytování OOPP značné množství povinností.

Díky SAWapp budete své povinnosti plnit velmi efektivně a co víc, jejich splnění pro vás bude hračka!
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
při poskytování oopp
sawapp pomůže?

Prioritou je, abyste snadno a efektivně naplnili povinnosti plynoucí zejména z § 104, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v účinném znění a jeho prováděcího předpisu, nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

SAWapp vám zejména pomůže:

  • při hodnocení rizik pro použití OOPP;
  • při výběru vhodných OOPP;
  • při zpracování seznamu poskytovaných OOPP (povinný dokument);
  • při stanovení požadavků na poskytované OOPP;
  • při vedení evidence poskytovaných OOPP;
  • při seznamování zaměstnanců s poskytovanými OOPP;
  • s řízením nákladů na poskytované OOPP.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti poskytování oopp 
pomůže zejmén s...

bez rizik to nejde!

hodnocení rizik pro výběr a použití oopp

Zaměstnavatel nemůže poskytovat OOPP zaměstnancům jen tak, od oka. Pro správný výběr vhodných OOPP a stanovení podmínek použití OOPP je nutné provést tzv. vyhodnocení rizik.
SAWapp vám s hodnocením rizik a tím i naplněním vašich zákonných povinností pomůže. Díky aplikaci pro vás bude celý proces hodnocení rizik a jeho dokumentování velmi snadný.
SAWapp obsahuje databázi osobních ochranných pracovních prostředků. 
Z těchto prostředků si stačí jen vybrat a tím ušetřit značné množství času a celý proces maximálně zefektivnit!
Tato databáze je vám plně k dispozici a neustále ji aktualizujeme!
na výběru záleží

výběr vhodných oopp

Znáte-li rizika, můžete vybrat ty správné OOPP. I zde se SAWapp stane vašim průvodcem a s celým procesem vám v maximální možné míře pomůže.
Díky SAWapp jednoduše přiřadíte ke konkrétnímu riziku konkrétní poskytovaný osobní ochranný pracovní prostředek. Díky tomu vám žádné riziko neunikne.
dokumentace oopp

zpracování seznamu poskytovaných oopp

Mít k dispozici seznam poskytovaných OOPP je vaší zákonnou povinností.
Do SAWapp budete mít vždy k dispozici aktuální seznam. Pokud jakýkoliv poskytovaný OOPP přidáte nebo uberete, seznam se automaticky aktualizuje.
co, proč, kdy, jak...

stanovení požadavků na poskytované oopp

Mezi vaše další povinnosti patří také stanovení dalších požadavků na poskytované OOPP. Například způsob použití, způsob skladování, dobu použitelnosti, způsob poskytnutí apod.
SAWapp vám jednoduše umožní, pro jednotlivé OOPP stanovit další potřebné požadavky a tím splnit další vaši zákonnou povinnost.
prokazatelně

vedení evidence poskytnutých oopp

Stane-li se pracovní úraz, musíte být schopni prokázat, že úrazem postižený zaměstnanec od vás dostal poskytnuté osobní ochranné pracovní prostředky. Je tedy vhodné vést evidenci poskytnutých OOPP.
SAWapp vám pomůže vygenerovat pro jednotlivé zaměstnance evidenční listy pro poskytnutí OOPP a vy tak ušetříte množství času.
naučte

seznámení zaměstnanců s pokytnutými oopp

Zaměstnanci musejí poskytnuté OOPP umět používat. To znamená, že je se způsobem použití musíte prokazatelně seznámit.
SAWapp pro vás vygeneruje formuláře pro prokazatelné seznámení zaměstnanců s poskytovanými osobními ochrannými prostředky a vy tak zejména v případě pracovních úrazů, budete maximálně krytí!
ušetřete

řízení nákladů na poskytované oopp

Díky SAWapp si dokážete jednoduše vygenerovat celkový počet poskytovaných / nakupovaných OOPP za určité časové období a sledovat náklady na tyto OOPP.
Díky SAWapp získáte poměrně cenný nástroje, díky kterému pro vás výběrové řízení na nového dodavatele OOPP bude hračkou!
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram