SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Požární ochrana

Na rozdíl od bezpečnosti práce, jsou povinnosti v oblasti požární ochrany mnohem méně obecné a často jsou doslova přesně "nalajnované!"
To je skvělá příležitost k jejich maximální automatizaci. 

V SAWapp jsme si řekli, že toho využijeme a že vám s jejich plnění co nejvíce zefektivníme a zjednodušíme!
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
s požární ochranou
sawapp pomůže?

Díky SAWapp dokážete řídit celou agendu požární ochrany, hezky přehledně, efektivně a z jednoho místa!

Pomocí SAWapp zejména:

 • začleníte provozované činnosti do kategorií požárního nebezpečí;
 • budete spravovat dokumentaci požární ochrany a dokonce generovat některé dokumenty;
 • budete spravovat agendu školení a odborné přípravy požární ochrany;
 • budete spravovat agendu prevence požární ochrany, tj. zejména:
  • preventivní požární prohlídky;
  • kontrolu dokumentace požární ochrany;
  • organizaci cvičného požárního poplachu;
  • kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany;
  • kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti požární ochrany
pomůže zejmén s...

požární nebezpečí

Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí

SAWapp vás procesem začlenění provozovaných činností krůček po krůčku provede a pomůže vám vytvořit dokumentaci o začlenění.
Při tomto procesu snadno využijete v SAWapp dříve evidované informace o vašich pracovištích, vyskytujících se nebezpečných chemických látkách a směsích a zaměstnancích.
Proces začlenění provozovaných činností nebyl nikdy jednoduší. Díky SAWapp zvládnete nejen činnosti efektivně začlenit, ale zejména, celý proces udržovat neustále v aktuálním stavu!
V SAWapp postupně pracujeme na vlastní databázi vzorových činností a jejich začlenění, kterou neustále aktualizujeme a rozšiřujeme.
Využití databáze vám může ušetřit čas a zefektivnit práci.
dokumentace po

vedení dokumentace požární ochrany

V SAWapp dokážete efektivním způsobem vést dokumentaci požární ochrany a některé dokumenty dokonce snadno generovat.
Více o správě dokumentace
školení po

správa školení a odborné přípravy požární ochrany

Mějte neustálý přehled o proběhlých, ale i plánovaných školení o požární ochraně zaměstnanců a o jejich odborné přípravě.
Díky SAWapp vám termín žádného školení neuteče!
Více o správě školení
důvěřuj, ale prověřuj!

Prevence požární ochrany

Snadná správa nejen provedených preventivních požárních prohlídek a kontrol dokumentace požární ochrany, ale také organizovaných cvičných požárních poplachů a kontrol provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Nedopusťte, aby vám unikl termín plánované kontroly!
Více o prevenci
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram