SAWAPP logo (sawapp.cloud)

STŘEDISKA

Střediska, odbory, úseky, sekce, oddělení, ..., zkrátka jak je libo. SAWAPP vám umožní zaměstnavatele dělit na dílčí části, což vám následně pomůže s orientací v datech, jejich snadným tříděním, vyhledáváním a filtrováním.
Chci aplikaci vyzkoušet

K čemu sawapp evidenci středisek využívá?

Evidence středisek slouží zejména pro vaše pohodlí, kdy jednotlivým zaměstnancům přiřadíte konkrétní středisko, čímž v podstatě několik zaměstnanců seskupíte do jednoho celku a s tímto následně můžete snadněji pracovat.

Střediska jsou jen dalším z mnoha nástrojů, kterými vám SAWAPP pomáhá usnadnit si práci. Není vaše firma do středisek dělená? Nevadí. Nic se neděje. Tuhle možnost vás využívat nenutíme.
Vyzkoušejte si to!
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
A JEJÍ EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ VÁM pomůže zejmén s...

mějte přehled o lidech ve firmě...

evidencí zaměstnanců

Mít kvalitní evidenci kmenových zaměstnanců je základ, na němž můžete dále stavět.
SAWAPP vám takovou evidenci pomůže vytvořit. Uvidíte, že si ji zamilujete!
Skvělou vychytávkou je, že v SAWAPP snadno vytvoříte hierarchii vedení. Jednoduše zaměstnanci přiřadíte vedoucí funkci a určíte, kdo je jeho nadřízeným. 
Samozřejmostí je potom přiřazení příslušných středisek.
Tohoto stromu využijete v dalších agendách.
... I mimo ni

evidence dalších osob

SAWAPP skutečně disponuje jednotnou evidencí všech osob, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na agendě BOZP a PO nebo jsou jí jinak zasaženy. Umožní vám tedy snadno evidovat např.:

  • zákazníky;
  • dodavatele služeb (např. revizní a servisní technici);
  • dodavatelé výrobků (např. prodejci OOPP, strojů a zařízení);
  • smluvní lékaře;
  • státní úředníky (např. inspektory, kteří u vás prováděli kontrolu);
  • žáky a studenty (jste-li škola nebo jsou-li u vás na praxi).
Ptáte se, proč evidovat státní úředníky?
Co třeba takoví úřednici krajské hygienické stanice? 
Jak bylo psáno výše! Máte-li někoho v SAWAPP v evidenci, není tam jen na ozdobu. Úředníkovi dáte snadno přístup do aplikace, aby se mohl podívat např. na vaši kategorizaci prací a případně k ní, přímo v aplikaci, doplnil vlastní poznámky.
pro snadné plnění úkolů BOZp a PO

Možné způsoby využití evidence

Bezpečnost práce je přece o lidech!
Proto má evidence osob vyznám napříč celou aplikací SAWAPP!
Využijete ji tak prakticky ve všech agendách BOZP a PO, které vám SAWAPP pomáhá spravovat.
Ať už jde o pracovnělékařské prohlídky, pracovní úrazy, kategorizaci prací nebo např. školení BOZP a PO.
Mysleli jsme i na nejmenší detaily a tak u jednotlivých osob můžete evidovat vše, co se vám pro BOZP může hodit.
Například, zda u osoby byla 2x uznaná pracovní neschopnost v souvislosti s pracovním úrazem, což je rozhodující kritérium v oblasti pracovnělékařských prohlídek.
ZÁKLADNÍ FUNKCE AGENDY

STŘEDISKA

Wordpress Table Plugin
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram