SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách

Právní předpisy předepisují lékařská vyšetření, která musejí být při jednotlivých pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců provedena. Rozsah těchto vyšetření se odvíjí od rizikovosti práce. Nejen od kategorie, ale zejména od konkrétních rizikových faktorů pracovních podmínek, profesních rizik a požadavků zvláštních právních předpisů, v případě specifických profesí (např. strážníci, zaměstnanci na drahách, řidiči apod.). Problém je v tom, že spousta zaměstnavatelů, ale i smluvních poskytovatelů pracovnělékařských služeb požadavky na vyšetření více či méně ignoruje.

Proč byste z pozice zaměstnavatele měli mít o lékařských vyšetřeních přehled?

Jako zaměstnavateli vám samozřejmě v prvé řadě jde o zdraví vašich zaměstnanců. Zaměstnanec, který je na pracovní neschopnosti nebo má uznanou nemoc z povolání, vám příliš peněz nevydělá. Chcete mít zdravé zaměstnance a tím předejít problémům. A samozřejmě máte vůči zaměstnancům i určitou morální povinnost.

Pokud ale zaměstnanci nejsou v rámci pracovnělékařských prohlídek podrobeni všem požadovaným vyšetřením, taková prohlídka může skoro až postrádat smysl. Práce pak může zaměstnance z dlouhodobého hlediska poškodit na zdraví a to dokonce i trvale, zaměstnanec může při práci ublížit sám sobě nebo i jiným osobám.

Vyšetření jsou odpovědností lékaře!

Co když lékař odbyde např. Rombergův test u tesaře a ten potom spadne z výšky? Nebo vyšetření prostorového vidění u obsluhy motorového vozíku, která následně někoho přejede nebo způsobí nehodou jinou škodu, např. zborcení regálu s materiálem v hodnotě několika miliónů?

Čí je to problém? Váš, jakožto zaměstnavatele nebo lékaře?

Že jsou vyšetření věcí lékaře je velmi alibistická odpověď nejednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatelé často argumentují tím, že vyšetřením nerozumí. Není třeba jim rozumět. Je třeba znát jejich rozsah pro jednotlivé práce a alespoň rámcově sledovat, zda jsou či nejsou prováděna.

Většina vyšetření plyne z vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v účinném znění. Tato vyhláška stanoví např. také periody pracovnělékařských prohlídek nebo požadavky na obsah žádosti o pracovnělékařskou prohlídku. Je tedy naivní myslet si, že jednu část vyhlášky zaměstnavatelé mají za povinnost řešit a druhou část ne!

Nezapomínejte také na jeden ze základních požadavků Zákoníku práce! Povinnost uložené každému zaměstnavateli § 103, odst.1, písm. d):

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům jakým vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit.

Tedy i Zákoník práce, zcela základní předpis upravující otázky BOZP, vyžaduje po zaměstnavateli znalost druhů lékařských vyšetření, kterým se zaměstnanci musejí v souvislosti s jejich prací podrobit!

Existuje řešení?

V podstatě existují dvě řešení problému.

Ruční dohledávání

Pro každou práci a zaměstnance budete složitě dohledávat v právních předpisech, jakým vyšetřením se musí při jaké prohlídce podrobit. Spousta vyšetření má např. určitou latenci a provádějí se až po určité době. Tj. netýkají se ani vstupní prohlídky, ani např. první periodické prohlídky, ale až té druhé, třetí nebo třeba páté. Většina vyšetření je sice stanovena vyhláškou č. 79/2013 Sb. a její přílohou o desítkách stran, stále je zde však spousta prací a činností, pro které jsou vyšetření stanoveny jinými právními předpisy. Dohledání jednotlivých vyšetření tak vyžaduje nejen čas, ale také určitou znalost právních předpisů BOZP.

Využití moderní aplikace

Další variantou je využití moderní aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek. Práce s vyšetřeními dle osob a jejich profesí by měla být samozřejmou funkcionalitou každé takové aplikace. Realita je však taková, že většina aplikací tvářících se, že vám s agendou lékařských prohlídek komplexně pomohou, s vyšetřeními pracovat neumí.

Naše SAWAPP vám ke každé pracovnělékařské prohlídce vygeneruje také seznam vyšetření, kterým se zaměstnanec / uchazeč musí podrobit. Dle potřeby můžete vyšetření smazat nebo přidat. Pro jednotlivá vyšetření, přímo v aplikaci snadno vidíte, z jakého důvodu je vyšetření vyžadováno.

U jednotlivých vyšetření můžete evidovat jejich stav a datum provedení. Soupis vyšetření je také přílohou žádosti o pracovnělékařskou prohlídku. Samozřejmostí je, že můžete svému poskytovateli pracovnělékařských služeb do aplikace velmi jednoduše zřídit uživatelský účet s rolí (právy) poskytovatele a lékař, který prohlídku provádí, si pak může jednoduše zobrazit všechny relevantní podrobnosti o zaměstnanci, jeho práci a její rizikovosti, včetně právě soupisu vyšetření a může k nim přímo evidovat stav.

Samozřejmostí také je, že aplikace ukládá podrobnou historii, kdo, co a kdy evidoval či upravil a zda bylo vyšetření přiřazeno k osobě automaticky, algoritmem aplikace nebo ručně uživatelem.

Vyšetření rozhodně nepodceňujte!

Zajistit, aby se vaši zaměstnanci při pracovnělékařských prohlídkách podrobili všem předepsaným vyšetřením, je velmi důležité a to nejen pro samotné zaměstnance, kteří díky tomu mohou být ušetřeni poškození svého zdraví, ale také pro vás, i vašeho smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb, z důvodu vaší odpovědnosti a negativních skutečností, které se k nedostatečně provedené lékařské prohlídce vztahují!

Díky SAWAPP pro vás správa a přehled o lékařských vyšetřeních vašich zaměstnanců nebude problém!

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů

Celý článek

Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?

Celý článek

Jakou cestou jsme se vydali?

Celý článek

Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?

Celý článek

Komu je naše aplikace SAWAPP určena?

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram