SAWAPP logo (sawapp.cloud)

blog

novinky, informace, tipy a zajímavosti nejen ze života sawapp, ale i ze světa BOZP a PO

Štítek: Pracovnělékařské prohlídky

Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách
Právní předpisy předepisují lékařská vyšetření, která musejí být při jednotlivých pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců provedena. Rozsah těchto vyšetření se odvíjí od rizikovosti práce. Nejen od kategorie, ale zejména od konkrétních rizikových faktorů pracov...
CELÝ ČLÁNEK
Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?
Agenda pracovnělékařských prohlídek je po novelizaci právních předpisů dnes natolik komplikovaná, že její správa jen pomocí "excelu", je téměř nemožná, minimálně velmi komplikovaná. Zaměstnavatelé proto vyhledávají odborné nástroje, které jim se správou lékařských pr...
CELÝ ČLÁNEK
Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů
Každý, kdo se trochu hlouběji ponoří do problematiky pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců velmi rychle zjistí, že jde o velmi komplikovanou a obsáhlou oblast, která nemá snadné řešení. Povinnost, četnost, obsah prohlídek nebo třeba také skutečnost, kdo smí prohlídku v...
CELÝ ČLÁNEK
Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?
Vyhlášky č. 79/2013 Sb., která upravuje problematiku pracovnělékařských prohlídek, je tu s námi již deset let! Přesto ani dnes, ještě velká spousta zaměstnavatelů nedokázala dostatečně zareagovat na všechny požadavky této vyhlášky a zejména potom na části I, přílohy, kt...
CELÝ ČLÁNEK
Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?
K nalezení odpovědi na otázku, proč používat profesionální aplikaci ke správě pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, je dobré si připomenout jedu ze základních povinností každého zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jemu uloženou p...
CELÝ ČLÁNEK
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram