SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Prevence BOZP a PO

Každý zaměstnavatel, prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců, má povinnosti plnit úkoly prevence rizik.
Mezi tyto úkoly patří soustavná kontrolní činnost, zejména nad pracovišti a zaměstnanci.

SAWapp pro vás bude neocenitelným nástrojem při plnění prevence, zejména pro efektivní správu provedených kontrol, zjištěných závad a stanovení bezpečnostních opatření.
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
s prevencí BOZP a po
sawapp pomůže?

SAWapp vám umožní velmi snadno a přehledně evidovat proběhlé preventivní úkony a zejména, efektivně řídit navržená bezpečnostní opatření! Vše je samozřejmě propojeno s agendou pracovních rizik.

Díky SAWapp zejména:

 • budete přehledně evidovat:
  • proběhlé preventivní kontroly na úseku BOZP a PO;
  • zjištěné závady, nedostatky a neshody;
  • navržená bezpečnostní opatření.
 • dokážete efektivně řídit navržená bezpečnostní opatření, tedy zejména:
  • stanovit odpovědnost za přijetí či provedení opatření;
  • sledovat průběh přijetí opatření;
  • vyhodnocovat dostatečnost opatření;
  • v čase upravovat opatření.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti prevence bozp a po 
pomůže zejmén s...

mějte přehled

Evidence prevence bozp a po

SAWapp jednoduchým způsobem umožní evidovat proběhlé preventivní úkony na úseku BOZP a PO. 
Ať už jde o zákonem vyžadované činnosti, jako jsou zejména roční prověrka BOZP, preventivní požární prohlídka či kontrola dokumentace požární ochrany nebo jiné preventivní úkony a drobné "denní" kontroly prováděné vedoucími zaměstnanci, jejich plnění bude snadnější, než kdy dříve!

K provedeným kontrolním úkonům snadno přiřadíte zjištěné závady, nedostatky nebo neshody. Tato zjištění můžete podrobně popsat, přiřadit k nim dokumentaci, fotografie nebo video, popř. vyhodnotit riziko, které z nich vyplývá. 
Ke každé zjištěné závadě můžete samozřejmě navrhnout a přiřadit bezpečnostní opatření a toto dále spravovat a řídit.
Díky SAWapp pro vás bude plnění úkolů prevence rizik a kontrolní činnosti snadnější, než kdy dříve.
Efektivní způsob řízení zjištěných závad a navržených bezpečnostních opatření si rychle zamilujete.
V SAWapp postupně pracujeme na vlastní databázi nejčastěji zjištěných závad, nedostatků a neshod, kterou neustále aktualizujeme a rozšiřujeme.
Využití databáze vám může ušetřit čas a zefektivnit práci.
určete požadavky

řízení bezpečnostních opatření

Kontroly se nedělají s cílem odhalit závady, nedostatky či neshody, ale s cílem tyto závady z procesu odstranit.
Je proto nanejvýše smutné, pokud zaměstnavatel závady dokáže efektivně zjišťovat, avšak nedokáže zajistit přijímání bezpečnostních opatření, která mají zajistit odstranění těchto závad.

Díky SAWapp si však všechna navržená a přijatá bezpečnostní opatření dokážete velmi snadno ohlídat a neustále sledovat stav jejich plnění, resp. hodnotit jejich efektivitu!
SAWapp přichází z vlastním, velmi intuitivním systémem řízení bezpečnostních opatření, který povýší úroveň BOZP i PO na vašich pracovištích na další úroveň!
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram