SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Chemické látky

Nebezpečné chemické látky a směsi se vyskytují prakticky na všech pracovištích, mohou představovat rizika zanedbatelná, ale také rizika smrtelná, a i proto je s touto problematikou spojeno velké množství povinností.

SAWapp zajistí, že budete mít v oblasti chemických látek dokonalý systém, který vám umožní efektivně plnit vaše povinnosti.
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
při SPRÁVĚ CHEMICKÝCH LÁTEK
sawapp pomůže?

Díky SAWapp budete mít dokonalý přehled o nebezpečných chemických látkách nebo směsích, se kterými je na vašich pracovištích nakládáno.

Díky SAWapp zejména:

  • získáte jednotnou evidenci nebezpečných chemických látek a směsí;
  • snadno stanovíte požadavky na bezpečné nakládání s konkrétními látkami;
  • můžete efektivně vést a spravovat bezpečnostní listy k jednotlivým látkám;
  • dokážete určit odpovědné osoby za bezpečné nakládání s látkami;
  • můžete si vygenerovat podklady pro zařazení či nezařazení z hlediska systému prevence závažné havárie.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
pomůže zejmén s...

mějte přehled

Evidence chemických látek

Prvním a velmi důležitým krokem pro zajištění bezpečného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, je mít dokonalý přehled nejen o jejich umístění a způsobu použití, ale také o nebezpečných vlastnostech těchto látek a jejich množství na pracovištích.
SAWapp vám pomůže vytvářet a spravovat evidenci nebezpečných chemických látek a směsí a díky ní, snadno získat všechny potřebné informace.
V SAWapp postupně pracujeme na vlastní databázi nebezpečných chemických látek a směsí, kterou neustále aktualizujeme a rozšiřujeme.
Využití databáze vám může ušetřit čas a zefektivnit práci.
určete požadavky

stanovení požadavků na bezpečné nakládání s chemickými látkami

Stanovte pro konkrétní nebezpečné chemické látky a směsi jednoznačné a konkrétní pokyny, jak s nimi bezpečně nakládat.
SAWapp vás celým procesem provede a díky našeptávači, pro vás stanovení požadavků bude snadné a rychlé.
správa dokumentace

efektivní vedení bezpečnostních listů

Už žádné hledání bezpečnostních listů!
SAWapp vám umožní velmi efektivním a přehledným způsobem vést a spravovat bezpečnostní listy pro jednotlivé nebezpečné chemické látky a směsi.
kdo a co?

určení odpovědných osob za NAKLÁDÁNÍ S LÁTKAMI

Podobně, jako je tomu u zařízení, i v oblasti nebezpečných chemických látek a směsí je nanejvýše vhodné, mít jasně stanovené povinnosti a odpovědnosti - určené odpovědné osoby!
Pro jednotlivé látky nebo skupiny látek, můžete díky SAWapp snadno určovat konkrétní odpovědné osoby a stanovit jim povinnosti nebo využít předem připravených vzorů.
efektivita

prevence závažných havárií

V oblasti prevence závažných havárií má každý zaměstnavatel zákonem stanovené povinnosti!
Provést tzv. nezařazení nebo zařazení do skupiny provozovatelů A, B. Ke splnění této povinnosti však potřebujete mít dokonalý přehled o vyskytujících se nebezpečných chemických látkách na vašich pracovištích!
Díky SAWapp můžete snadno generovat podklady pro vaše zařazení / nezařazení ve vztahu k systému prevence závažných havárií.
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram