SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Pracovní úrazy

S pracovním úrazem se dříve, či později, bude potýkat každý zaměstnavatel. Protože ani dokonalým dodržováním zásad BOZP nelze vzniku pracovních úrazů zcela předejít.

K pracovním úrazům se pojí nemalé praktické, ale také byrokratické povinnosti. 
Díky SAWapp se s nimi dokážete velmi efektivně vypořádat!
Chci aplikaci vyzkoušet

Jak konkrétně vám 
s agendou pracovních úrazů
sawapp pomůže?

Díky SAWapp nejen, že neopomenete splnit žádnou povinnost, která se k pracovním úrazům váže, ale jednotlivé úkoly splníte snadno a rychle.

Díky SAWapp zejména:

  • získáte elektronickou knihu úrazů;
  • vytvoříte jednotnou evidenci pracovních úrazů;
  • dokážete generovat dokumentaci pracovních úrazů;
  • dokážete řídit navržená opatření proti opakování pracovních úrazů.
- DŮVĚŘUJÍ NÁM -

SAWapp 
vám v OBLASTI pracovních úrazů 
pomůže zejmén s...

evidujte

kniha úrazů

Základní povinností zaměstnavatele je evidovat každý úraz v knize úrazů. Přitom kniha úrazů dnes již nemusí být vedena jen v listinné podobě, ale také v podobě elektronické.
SAWapp pro vás bude sloužit jako moderní a chytrá kniha úrazů. Nepomůže vám však jen s evidencí úrazů, ale také s vyhodnocováním pracovních úrazů.
V SAWapp postupně pracujeme na vlastní databázi nebezpečných chemických látek a směsí, kterou neustále aktualizujeme a rozšiřujeme.
Využití databáze vám může ušetřit čas a zefektivnit práci.
vždy dokonalý přehled

Evidence pracovních úrazů

Evidence pracovních úrazů je jakousi nadstavbou běžné knihy úrazů. V evidenci můžete sdružovat všechny podstatné informace ke konkrétním pracovním úrazům.
Díky SAWapp budete mít trvale k dispozici všechny potřebné dokumenty a informace k nastalým pracovním úrazům. Zpětně kdykoliv dohledatelné.
správa dokumentace

Dokumentace pracovních úrazů

SAWapp vám umožní generovat dokumentaci k nastalým pracovním úrazům. Ať už jde o výpis z knihy úrazů, pro úrazem postiženého zaměstnance, záznam o úrazu, který jste povinni zaslat na stanovené orgány a instituce nebo např. hlášení změn či záznam o předání záznamu o úrazu. Vše snadno, přehledně a z jednoho místa.
Všechny potřebné dokumenty k pracovním úrazům budete mít trvale k dispozici na jednom místě a to vám umožní s agendou pracovních úrazů efektivně pracovat.
aby se úraz neopakoval!

efektivní řízení bezpečnostních opatření

To nejlepší, co lze s nastalým pracovním úrazem udělat, je poučit se z něj. Tedy přijmout bezpečnostní opatření proti jeho opakování. Lze-li tak učinit.
Agenda pracovních úrazů je v aplikaci SAWapp přímo provázaná na agendu pracovních rizik. Díky tomu dokážete efektivně evidovat rizika, která pracovní úraz způsobila, ale zejména také řídit přijatá bezpečnostní opatření.
SAWAPP
wheelchair
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram