SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů

Každý, kdo se trochu hlouběji ponoří do problematiky pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců velmi rychle zjistí, že jde o velmi komplikovanou a obsáhlou oblast, která nemá snadné řešení. Povinnost, četnost, obsah prohlídek nebo třeba také skutečnost, kdo smí prohlídku vykonat, záleží na spoustě faktorů. Např. věku zaměstnance, kategorii práce, rizikových faktorech pracovních podmínek, profesních rizicích a nebo také na požadavcích jiných právních předpisů. A právě na tyto požadavky vám dnešní článek přiblíží.

O čem je řeč?

Zjednodušeně řečeno jde o to, že při stanovení požadavků na pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců nemůžete vycházet jen a pouze z předpisů o pracovnělékařských službách, ale musíte zabrousit i do jiných právních předpisů, zda tyto neupravují zdravotní požadavky pro konkrétní profese, vykonávané vašimi zaměstnanci.

To pak může mít praktické dopady, že zaměstnanec, který by zdánlivě nemusel absolvovat periodickou pracovnělékařskou prohlídku, tuto absolvovat musí, jiný právní předpis také může zkrátit periodu prohlídky nebo může stanovit zvláštní požadavky na odborná vyšetření prováděná v rámci prohlídky.

Z jakých ustanovení povinnosti vyplývají?

Požadavky jiných právních předpisů a jejich vliv na pracovnělékařské prohlídky se objevuje ve více ustanoveních právních předpisů, mimo jiné, např. v odst. (4), § 11, vyhlášky č. 79/2013 Sb., v účinném znění:

"Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze této vyhlášky stanoveno jinak."

Vyhláška uvádí příklad jiných právních předpisů a to následovně:

"Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů."

Těchto jiných právních předpisů, které mají vliv na pracovnělékařské prohlídky, je ale celá řada!

Dále např. bod 2., písm. b), odst. (1), § 59, zákona č. 372/2011 Sb., v účinném znění:

"zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy"

Příklady profesí, na které se mohou jiné právní předpisy vztahovat

V praxi může jít o celou řadu profesí, mezi které patří např.:

  • někteří pracovníci ve zdravotnictví;
  • pracovníci nakládající se zdroji ionizujícího záření;
  • řidiči;
  • zaměstnanci drážní dopravy;
  • zaměstnanci lodní dopravy;
  • zaměstnanci letecké dopravy;
  • zaměstnanci, kteří při výkonu povolání drží střelnou zbraň;
  • zaměstnanci nakládající s návykovými látkami atd.

Snadné řešení

Ve změti paragrafů se topit nemusíte! Sbírku zákonů jsme prošli za vás a požadavky jiných právních předpisů zahrnuli do naší aplikace SAWAPP.

SAWAPP obsahuje nejen seznam povolání, na které se jiné právní předpisy vztahují, ale také požadavky těchto předpisů. Stačí tak u konkrétní profese / práce označit relevantní požadavky a o zbytek se aplikace postará za vás!

Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách

Celý článek

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?

Celý článek

Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram