SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka a její význam

Většina zaměstnanců i zaměstnavatelů ví, že existují pracovnělékařské prohlídky vstupní a periodické. Mimořádná pracovnělékařská prohlídka je však pro spoustu z nich velkou neznámou. Tento článek vám o ní prozradí vše podstatné a vysvětlí, proč je právě mimořádná prohlídka tak důležitá!

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že u něj došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

Kdy se mimořádná pracovnělékařská prohlídka provádí?

Mimořádné prohlídky se provádějí v podstatě ve dvou případech a to:

 1. případech stanovených vyhláškou;
 2. případech, kdy o ni oprávněná osoba požádá.

Pojďme si jednotlivé případy blíže rozebrat.

Případy provádění mimořádné prohlídky stanovené vyhláškou

Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

 1. ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví;
 2. to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek;
 3. došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance;
 4. bylo nejméně dvakrát zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření nebo měření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek;
 5. byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo
 6. byl výkon práce přerušen
  • z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak;
  • v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
  • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců, nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

Pokud jde o mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku po ukončení přerušení výkonu práce, pak nezapomeňte, že tato se provede do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

Jednotlivé případy je vždy vhodné konzultovat se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Oprávněná osoba o mimořádnou prohlídku požádá

Oprávněné osoby jsou v podstatě tři:

 • zaměstnanec;
 • zaměstnavatel;
 • ošetřující lékař zaměstnance.

Mimořádná prohlídka se provádí na základě

 1. žádosti předložené zaměstnavatelem
  • z vlastního podnětu nebo
  • z podnětu zaměstnance;
 2. informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Je tedy vždy vhodné, zaměstnance s tímto jejich právem prokazatelně seznámit. A dále, z pozice zaměstnavatele, se toto právo neváhat použít. Pokud je zjevné nebo je důvodné podezření, že zaměstnanec svou práci nezvládá z důvodu svého zdravotního stavu bezpečně vykonávat, je nejvyšší čas na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Rozhodně nečekejte na termín příští periodické prohlídky!

Byla-li mimořádná prohlídka provedena z důvodu, že byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky a dále z důvodu přerušení výkonu práce a důvodu podané žádosti zaměstnavatele, ať už na vlastní podnět nebo z podnětu zaměstnance, mluvíme o tzv. mimořádné prohlídce úplného rozsahu. V takovém případě se v rámci této prohlídky stanoví nová lhůta periodické pracovnělékařské prohlídky.

V ostatních případech jde o mimořádnou prohlídku v neúplném rozsahu a termín periodické prohlídky zůstává neměnný.

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Výstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy na ni zaměstnance vyslat?

Celý článek

Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?

Celý článek

Kdy může zaměstnanec na prohlídku ke svému "obvoďákovi"?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

Lékařská prohlídka zaměstnance - její absence může mít fatální dopady na vaše podnikání!

Celý článek

Novela pracovnělékařských služeb 2023!

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram